– Det ble umulig å ha oversikt over hvem som i årenes løp var blitt anbefalt, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge.