Onsdag morgen kom meldingen om at Egil Grandhagen (72) er død, etter lengre tids kreftsykdom. Han ble generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband som 34-åring, etter tre års «læretid» som assisterende generalsekretær. I 19 år, fram til 2001, var Grandhagen misjonslederen og høvdingen som staket ut kursen, skapte begeistring og misjonsiver - og profilerte Misjonssambandet utad.