Misjonsliv

Unge på misjonskonferanse: Setter pris på kvinnelige talere

SOTRA, VESTLAND: På Lederkonferansen får Indremisjonsforbundet samla seg for å «dele sorger, gleder og inspirasjon».

Denne helga går Lederkonferansen til Indremisjonsforbundet (ImF) av stabelen på Straume Forum, på Sotra. Her er over 300 deltakere samlet for å delta på seminar, møter og nettverkssamlinger, samtidig som ImFs generalforsamling gjennomføres parallelt.

Rett bortenfor Straume ligger Bildøy bibelskole hvor Linnea Glittenberg Holt (19) og Fanuel Yrgaw (19) er elever. De deltar på Lederkonferansen sammen med resten av elevene ved skolen, og synes det er både fint og lærerikt.

– Det er fine møter, og vi får lært mye og snakka med ulike folk fra ulike plasser, sier Yrgaw. Han kommer fra Nærbø og deltok en del på ImF-arrangerte barneleire i oppveksten.

– Har blitt flinkere

På Lederkonferansen kan deltakerne melde seg på «nettverk» hvor det undervises om ulike tema, som lovsang, godhet og naturlig menighetsutvikling. Felles for alle temaene er at de har med en form for lederskap i kristent arbeid å gjøre.

Både Holt og Yrgaw har valgt å delta på trosforsvar-nettverket, hvor undervisninga handler om hva trosforsvar er og hvordan det er å møte mennesker som tror på noe annet enn dem selv.

– Det er et veldig «nice» grunnlag å ha til når vi er ferdig på bibelskolen og skal ut og studere, forteller Linnea Holt.

Det er «knallkjekt» å være her og få et innblikk i hva folk jobber med, hvilke situasjoner folk er i og hva de har behov for.

—  Anne Solfrid Brennhovd

På lørdagens generalforsamling skal treårsmeldinga til ImF legges fram. I den kommer det fram hvordan misjonsorganisasjonen valgte å håndtere at Emblem bedehus, én av deres forsamlinger, valgte å inkludere ei kvinne i eldsterådet i fjor – en posisjon som kun er forbeholdt «egnede menn».

Resultatet ble fra ImFs side å dele et videobasert undervisningsopplegg, som konkluderte med at ImFs syn på kvinnelige ledere står fast.

– Det er ikke noe jeg tenker mye på. Jeg har hørt at ImF kanskje ikke er de som har flest kvinnelige ledere, men for eksempel på denne konferansen er det kvinner som taler, sier Linnea Holt.

Hun henviser til at tre av fem hovedtalerne på årets Lederkonferanse er kvinner.

– Så det ser ut til at de blir flinkere.

– Folk heier på hverandre

DAGLIG LEDER: Asle Steinbru jobber til daglig i ImF ung. I helga er han på Lederkonferansen til moderorganisasjonen.

– Det er fint å være samla og sette en felles retning for organisasjonen. Vi er en stor familie sammen, sier Asle Steinbru. Han er daglig leder i ImF ung, barne- og ungdomsorganisasjonen til Indremisjonsforbundet.

Heller ikke han opplever at fjorårets sak fra Emblem bedehus er noe som er høyt oppe på dagsorden blant konferansedeltakerne flest.

– Det er ikke noe tema på løspraten, men det er jo en sak som har vært oppe. Jeg opplever ikke at det er noe som blir holdt fokus på, sier Steinbru, og trekker fram og at han selv jobber med barn og ungdom, og at det kan være det prates mer om i moderorganisasjonen enn det han selv opplever.

Hva snakkes det mest om dere konferansegjengere imellom?

– Det er mye omsorg og folk som heier på hverandre. Det er fint å samles fra ulike plasser i Norge og snakke om hvordan ting har vært siden sist. Vi kan dele både sorger, gleder og inspirasjon.

«Knallkjekt» på konferanse

Anne Solfrid Brennhovd jobber i medieorganisasjonen Damaris og er med som foredragsholder på trosforsvar-nettverket.

KONFERANSE: Anne Solfrid Brennhovd er med på Lederkonferansen som seminarholder.

– Det er «knallkjekt» å være her og få et innblikk i hva folk jobber med, hvilke situasjoner folk er i og hva de har behov for.

Hun forteller videre at nettverket hun er med å undervise for, har et bredt spekter av folk, både de som har jobbet lenge med kristent arbeid og de som er nye i det.

– Da gjelder det å finne noe som kan inspirere og utfordre de fleste.

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.

Kilde: ImF

---

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Misjonsliv