Misjonsliv

Mistillitsforslag mot hovedstyre falt

MISJONSSAMBANDET: Forslaget på Misjonssambandets generalforsamling om å «fristille» hele hovedstyret i organisasjonen falt. To nye medlemmer av hovedstyret ble valgt, og Knut Espeland fikk fornyet tillit.

Flere gikk på scenen på Misjonssambandets generalforsamling på torsdag og tok til orde for å «fristille» hele hovedstyret i organisasjonen.

De syv medlemmene av hovedstyret i Misjonssambandet blir valgt for seks år om gangen. I år er det tre personer som er ferdige med sin periode. Bare en av dem, Knut Espeland, stilte til gjenvalg.

Men delegat Helge Madland fremmet følgende forslag:

«GF fristiller HS og det foretas nye valg blant fristilte og nye kandidater».

GF er generalforsamlingen, HS hovedstyret. Mistillitsforslaget gikk ikke gjennom. Når alle stemmene var opptalte viste de at 111 stemte for forslaget, 565 stemte mot.

Vil se etter ny formann

I forkant av avstemmingen på mistillitsforslaget tok også Edvin Vestvik tok til orde for en «time out»:

– Vi burde diskutere om vi skal velge tre eller seks nye hovedstyremedlemmer, for å skape ro i organisasjonen.

Han oppfordret også generalforsamlingen til å sørge for å velge inn en representant i hovedstyret som har en «formann i magen». Underforstått at noen andre bør overta stafettpinnen som leder for hovedstyret etter Raymond Bjuland.

GF NLM Tor Madland

Flere tok hovedstyret i forsvar. Øyvind Samnøy var klar i sin tale:

– Å skylde på de som sitter i hovedstyret, som har prøvd å gjøre noe med situasjonen, når problemet for mange ligger en ganske annen plass, det er ganske rått. Forkast forslaget, oppfordret Samnøy forsamlingen.

– Dette handler om mistillit

Siste taler før avstemningen var passende nok lederen for valgkomiteen, Gjermund Viste. Der flere før han hadde argumentert om at dette mistillitsforslaget ikke handlet om mistillit, hadde Viste en annen oppfatning.

– Dette handler om mistillit. Det er kun ved et mistillitsforslag vi har mulighet til å sette inn nye kandidater.

Viste støttet ikke forslaget:

– Vi stemte inn nye kandidater for fire år siden. Jeg har tillit til de alle sju, sa han, og la til:

– Dette er ikke et samlende forslag, men et splittende forslag som skaper uro og mer vondt i organisasjonen.

GF NLM Tor

Espeland gjenvalgt

Da mistillitsforslaget falt, var det duket for at generalforsamlingen skulle stemme inn kandidater til de tre ledige plassene i hovedstyret. I tillegg til Espeland, stilte Gunnar Bråthen, Paul Reidar Odeh, Helge Vatland, Helge Norheim og Øystein Olimb til valg. Espeland, Bråthen og Odeh fikk flest stemmer med henholdvis 410, 405 og 371 stemmer, og ble da valgt inn som nye medlemmer av hovedstyret.

Gunnar Bråthen er forøvrig prost i Den norske kirke, i Salten prosti, og fungerende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

I forkant av valget sa flere til Vårt Land at de var spente på om Espeland fikk fornyet tillit. Han var nemlig en av dem som stod bak en uttalelse som blant annet har stått på trykk i Vårt Land, der tre faste medlemmer og en vara meldte at de ikke var enige med flertallet i hovedstyret om at det var en god løsning at Åsland måtte gå 15. mai.

Selv ønsket de at lederskiftet skulle skje i etterkant av generalforsamlingen, i tråd med det Åsland skal ha sagt at han selv ønsket.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Også kalt NLM eller Misjonssambandet.
  • Ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den består av representanter (delegater) fra misjonsforeninger og lag som er registrerte i organisasjonen, i tillegg til medlemmane i hovedstyret.
  • Mellom generalforsamlingene blir Misjonssambandet ledet av et hovedstyre.
  • Hovedstyret består av sju valgte medlemmer og en fast møtende vara.

---

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Misjonsliv