Misjonsliv

31 norske misjonsorganisasjoner samlet for «unådde folkegrupper» – på tvers av teologiske standpunkt

KONFERANSE: For tredje år arrangeres konferansen M28 med fokus på å nå ut til unådde folkegrupper. – Det er fantastisk at vi kan stå sammen og inspirere hverandre, sier NMS-general.

– Når vi forenes om de unådde, forsvinner teologiske uenigheter!

Det sier Glenn Tønnessen, konferansekoordinator for den relativt nyetablerte M28-konferansen. Konferansen har undertittelen «Nasjonal konferanse: unådde folkeslag» og 31 misjonsorganisasjoner står som medarrangører. Blant disse er Ungdom i Oppdrag, NMS, NLM og Troens Bevis.

M28 er en referanse til Matteus 28, kapittelet i Bibelen hvor Misjonsbefalingen står. Konferansen skal oppfordre til å gå ut til alle folkeslag med budskapet om Jesus.

Tønnessen forteller at konferansen ble startet opp av Troens Bevis, som han selv jobber for, og tre andre organisasjoner for to år siden. Nå har langt flere sluttet seg til, og i år stiftes også en egen forening som bærer konferansens navn.

M28 Unåddkonferansen Credokirken

Hva er unådde folkegrupper?

I en rekke misjonssammenhenger er «unådde folkegrupper» et kjent begrep, men det finnes ulike definisjoner på hva det betyr. Glenn Tønnessen forklarer at M28 går ut fra definisjonen til den amerikanske organisasjonen Joshua Project. Den regner at det finnes 7.400 folkegrupper hvor færre enn 2 prosent av befolkningen er kristne. Det er disse som hører inn under begrepet unådde folkeslag.

– Disse defineres som unådde fordi de ikke har kraft til å bringe evangeliet videre blant sine egne, forklarer Tønnessen og utdyper:

– I første omgang handler konferansen om å motivere misjonsorganisasjonene til å gå enda mer til de unådde. Bevegelsen skal igjen treffe Kirke-Norge. Kirka skal bli mindre fokusert på seg selv og fokusere mer på å nå alle folkegrupper. Det haster.

Han mener et viktig poeng er at anslagsvis 1-3 prosent av de kristne misjonsressursene i dag går til de unådde.

– Det er viktig at vi nå skaper et momentum som kan endre på dette bildet.

M28 Unåddkonferansen Credokirken

Norsk Misjonsselskap (NMS) er for første gang med som arrangør av konferansen. I en pressemelding skriver generalsekretær i NMS, Helge Gaard, at konferansens tema er «midt i blinken» for organisasjonen, for de har helt siden 1842 hatt unådde folkegrupper i fokus.

– Det er fantastisk at vi er så mange misjonsinteresserte som på tvers av organisasjoner og kirkesamfunn kan stå sammen og inspirere hverandre for å nå unådde folkegrupper med det gode budskap om Jesus, sier Gaard.

---

M28-konferansen

  • En konferanse oppkalt etter Matteus 28, kapittelet i Bibelen hvor misjonsbefalingen står. Den oppfordrer til å gå ut til alle folkeslag med evangeliet.
  • Arrangeres for tredje gang i Credokirken i Bergen.
  • 31 norske misjonsorganisasjoner står som medarrangører, blant andre Ungdom i Oppdrag, NMS, NLM og Troens Bevis.

---

Ønsker også Den norske kirke velkommen

I det siste har det vært debattert hvorvidt budskapet om fortapelsen fremdeles skal forkynnes i norske kirker. Nidaros-biskop Herborg Finnset mente blant annet at helvete er et utdatert begrep.

– Jeg tror jeg må si det så tydelig at dette er en forestilling som vi har forlatt, sa hun til NRK.

Senere har flere aktører i Kristen-Norge meldt seg på debatten med ulike synspunkt. Også biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, har tidligere diskutert problemstillingen rundt frelse utenom troen på Jesus i boka si Men hva med de andre?

M28 Unåddkonferansen Credokirken

– Et fokus på unådde vil jo implisere at de som ikke får høre evangeliet, ikke har noen sjanse til å bli frelst. Forstår du at et slikt syn kan kritiseres?

– Vi er ikke redde for å stå for at livet har to utganger: det evige livet i himmelen og fortapelsen. Noe annet vil være å svekke Bibelens budskap, sier Tønnesen.

Han understreker likevel at det er «kjærlighetens evangelium» som først og fremst må forkynnes. Selv om Tønnessen representerer et annet syn enn biskopen, legger han til at han også ønsker Den norske kirke velkommen til konferansen, om de skulle ønske det.

– Den eneste teologien vi formidler er at alle må få høre evangeliet, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Misjonsliv