– I mange land i Midtøsten er du definert inn i en religiøs gruppestruktur der din religiøse tilhørighet henger sammen med din identitet og dine juridiske rettigheter som statsborger, sier Anne Hege Grung.