Det var lagt opp til en thriller da et utvalg av 15 ledende skikkelser i den internasjonale United Methodist Church (UMC), som Metodistkirken i Norge er en del av, foreslo å splitte kirken i to: Én liberal del og én konservativ del. Skissen skulle egentlig behandles i slutten av mai i alle nasjonale kirker, men er nå utsatt til høsten 2021.