– Det virker søkt å sammenlikne kategoriene «sterkt troende kristne» med «moderate muslimer», sier Sturla Stålsett er teolog og professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole. Han understreker at han ikke har rukket å lese rapporten.