Nå som myndighetene tillater forsamlinger på inntil 50 mennesker, kan kirker avholde gudstjenester. Onsdag lanserte både Den norske kirke og Norges kristne råd veiledere for hvordan kirkelig aktivitet nå kan gjenopptas.