Målingen viser at 63 prosent svarer «svært stolt» eller «meget stolt» på spørsmålet «Hvor stolt er du av å være amerikaner?»

Den ble utført mellom 28. mai og 4. juni, samtidig som det var omfattende protester mot rasisme og politivold over hele landet. I tillegg er USA hardt rammet av koronapandemien og økonomisk nedgang i kjølvannet av denne.

Aldri tidligere har den prosentvise nedgangen fra ett år til et annet vært så stort når det gjelder andelen republikanere som sier de er svært stolte, ifølge Gallup, som har utført målingen helt siden 2001.

Nedgang blant hvite

Den viser også at menn, hvite og eldre mennesker er stoltere over å være amerikanere enn gjennomsnittet, men det er første gang noensinne at færre enn 50 prosent av hvite amerikanere sier at de er svært stolte.

Amerikanernes følelse av nasjonal stolthet nådde en topp etter terrorangrepene 11. september 2001. Helt fram til 2004 sa over 90 prosent at de var svært eller meget stolte av å være amerikanere. Under finanskrisen gikk andelen nedover og nådde litt over 80 prosent før den økte til 85 prosent i 2013

Trump gjør utslag

Siden har andelen gått langsomt nedover, med en litt brattere nedgang etter at Donald Trump ble president. Først gjorde det utslag på demokrater, men nå viser det seg at også stadig flere republikanere er mindre stolte av å være amerikanere enn hva de var før.

En annen av Gallups målinger viste nylig at andelen som er fornøyd med jobben Trump gjør som president, har sunket til 39 prosent. Alt i alt er kun 20 prosent av de spurte fornøyd med retningen USA går i.