I stillingsutlysinga heiter det at dei «søker deg som brenner for E-sport, gaming, barn og unge». Personen skal jobbe med å løfte KFUK-KFUM som aktør innan E-sport og gaming. Søknadsfristen er 12. juni.