Livssyn og ideologi

Ut mot Jehovas vitner-artikkel: – Oppfordrer norske barn til å bli martyrer

BLODOVERFØRING: «Vær villig til å legge livet ditt i Jehovas hender», skriver Jehovas vitner i en fersk studieartikkel på norsk. En 15-åring, som nektet blodoverføring og døde, blir trukket fram som en påminnelse.

– Med denne artikkelen oppfordres norske barn til å bli martyrer, og det med støtte fra den norske stat, mener Jan Frode Nilsen (44), som er oppvokst i Jehovas vitner, men som brøt ut etter 35 år.

Han sikter til en tekst som han nylig kom over på Jehovas vitners norske nettside. Hver måned publiserer Jehovas vitner interne studieartikler som tar for seg bibeltekster. Denne måneden skal trossamfunnets medlemmer blant annet gå i dybden på Jesu siste ord før han døde på en torturpæl. (Jehovas vitner tror ikke Jesus døde på et kors.)

I artikkelen, som er oversatt til norsk, vises det til følgende Jesus-sitat: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». «Hva kan vi lære av det Jesus sa?» spør de, og gir følgende svar: «Vær villig til å legge livet ditt i Jehovas hender. For å kunne gjøre det må du ‘sette din lit til Jehova av hele ditt hjerte’.»

Deretter trekkes fram en påminnelse som Nilsen reagerer sterkt på:

«Tenk på Joshua, en bror som var 15 år og hadde en dødelig sykdom. Han sa nei til medisinsk behandling som var et brudd på Guds lov. Kort tid før han døde, sa han til moren sin: ‘Mamma, jeg er i Jehovas hender ... Dette kan jeg si sikkert, mamma: Jeg vet at Jehova kommer til å gi meg livet tilbake i oppstandelsen. Han har gransket mitt hjerte, og jeg elsker ham virkelig.’»

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner tar ikke imot blodoverføring først og fremst av religiøse grunner. De mener både Det gamle og Det nye testamente er tydelige på at de skal holde seg unna blod. Det begrunnes blant annet med tekstene i 1. Mosebok 9:4; 3. Mosebok 17:10; 5. Mosebok 12:23 og Apostlenes gjerninger 15:28, 29 (Jehovas vitners Ny verden-oversettelse)
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

‘Mørkt og skremmende’

I artikkelen oppfordres det videre til refleksjon:

«Vi bør alle spørre oss selv: Vil jeg fortsette å ha en sterk tro hvis jeg kommer i en situasjon der jeg risikerer å miste livet fordi jeg er trofast mot Jehova? Vil jeg legge livet mitt i Jehovas hender og stole på at han vil huske meg?»

I en tilhørende fotnote vises det til en artikkel om Joshua Walker fra Canada som hadde kreft, såkalt akutt myelogen leukemi, men som nektet blodoverføring av religiøse årsaker. Walker døde i 1995, 15 år gammel, ifølge artikkelen som er publisert på nettsiden til Jehovas vitner.

– Jeg synes det er ubegripelig at den norske stat gir statsstøtte til noen som fronter slike holdninger. Her trekker man fram et barn som dør og knytter det opp mot oppstandelsen. Da er du over på martyrdoktrine. Å dø for sin tro fordi du uansett får oppstandelse, er veldig mørkt og skremmende, ikke minst for barna som vokser opp med denne læren og har dette som sin virkelighet, sier Nilsen.

Å dø for sin tro fordi du uansett får oppstandelse, er veldig mørkt og skremmende.

—  Jan Frode Nilsen, tidligere Jehovas vitne

– Offisiell lære

Ifølge Nilsen forventes det at foreldre i Jehovas vitner gjør hva de kan for å hindre at deres udøpte barn får blod. Helsepersonellovens § 7 gir imidlertid ikke foreldrene adgang til å nekte blodtransfusjon på barns vegne ut fra egen overbevisning, ifølge en veileder utarbeidet av Oslo universitetssykehus.

Jehovas vitner respekterer landets lover, er religionspsykolog Hege Kristin Ringnes inntrykk. Hun har doktorgrad på Jehovas vitner, og trossamfunnets krav om å nekte blodoverføring er blant temaene hun har fordypet seg i.

– Det viktige for Jehovas vitner er å være lydig mot Jehova, men de følger lovverket i de ulike landene. De kidnapper ikke barnet sitt og drar et sted utenfor myndighetenes rekkevidde, for eksempel, sier hun.

– Jeg kan tenke meg at ledelsen er i villrede om hvordan de internt skal håndtere Rolf Furulis kritikk mot Det styrende råd, sier Hege Kristin Ringnes, som forsker på Jehovas vitner.

Hva historien om Joshua skal illustrere i den nevnte studieartikkelen, er at man skal være villig til å dø for Jehova gjennom å nekte medisinsk behandling, en lydighet som belønnes med oppstandelse, er hennes inntrykk.

Innholdet i artikkelen er offisiell lære som alle aktive Jehovas vitner forholder seg til når de møtes for bibelstudier i menigheten, påpeker hun.

– Blir automatisk utstøtt

Dersom et udøpt barn får blodoverføring, får det ingen konsekvenser for deres tilknytning til trossamfunnet, ifølge Jan Frode Nilsen. Men døpte medlemmer som tar imot blod uten å angre, uansett situasjon, blir automatisk utstøtt, hevder han.

– Det regnes som en har trukket seg, sier han og viser til Jehovas vitners eldstebok.

Dersom man angrer eller har fått blod mot sin vilje, stiller saken seg annerledes, ifølge Hege Kristin Ringnes.

– Det kan være ubehagelig psykisk å ha fått blod. Et bilde som ofte brukes, som er et gruppeuttrykk, er at det sammenlignes med en voldtekt. Samtidig mister man ikke mulighetene til overlevelse, for Jehova leser hjertene, og man blir støttet i menigheten og går videre i livet, sier hun.

I Jehovas vitners interne litteratur og kommunikasjon om å nekte blodoverføring, er det gjennomgående og underliggende budskapet at det er lite risiko knyttet til å ikke akseptere denne behandlingen, viser forskningen til Ringnes.

– Det sies at blodbehandling er risikabelt, og det snakkes ikke direkte om at man kan dø som konsekvens av å nekte blodoverføring, sier hun.

Vårt Land har over flere dager hatt gjentatt kontakt med Jehovas vitners avdelingskontor om beskyldningene som fremmes i denne artikkelen. Trossamfunnet har ikke anledning til å kommentere saken før neste uke.

Også på midten av 90-tallet ble Jehovas vitner utsatt for en liknende kritikk. I trossamfunnets verdensomfattende vekkelsesblad «Våkn Opp!» ble det presentert «tre nå avdøde barn som nektet blodoverføringer, som martyrer og forbilder for unge, norske Jehovas vitner», skrev VG.

Den daværende leder for Jehovas vitners avdeling for sykehusinformasjon i Norge, bekreftet i et brev til VG at et vitne som har fått blodoverføring kan bli utstøtt - hvis vitnet ikke viser anger.

FAKSIMILE: Den canadiske tenåringen Joshua Walker fikk rettslig medhold i at han kunne nekte blodoverføring, selv om han var mindreårig. Faksimilen viser en artikkel om Walker fra trossamfunnets medlemsblad fra 1995.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Livssyn og ideologi