– Jeg synes Swamidass sin teori er veldig spennende. Han leker med de vitenskapelige mulig­hetene og viser at det ikke er noen nødvendig motsetning mellom evolusjon og at Adam og Eva ble skapt i Edens hage, sier forfatter Bjørn Are Davidsen.