– Vi har en felles interesse av å finne ut av dette. Lotteritilsynets tolkning av regelverket for smålotterier berører hele Kristen-Norge, sier Helge S. Gaard, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS).