Kristin Gunleiksrud Raaum har fått fornya tillit, og skal leie Kyrkjerådet dei neste to åra. Det blei vedtatt under Kyrkjemøtet, kyrkjas «Storting», i Trondheim fredag ettermiddag.