Åsa Jacobsson, tidlegare Åsa Waldau, er meir kjent som «Kristi Brud» frå den mykje omtalte Knutbysekta.