I det nye verdidokumentet sier KRIK at ansatte skal jobbe for organisasjonens visjon og formål, og være lojale til KRIKs verdier – også utenom KRIK-sammenhenger.