Sel kirke ved Otta ble natt til torsdag forsøkt påtent. Kirkeverge i Sel Jorunn Dagsloth Elvestad forteller at to vinduer på vestsiden av kirken var knust.