– Det er mange som mener at Kirkemøtet må fatte et vedtak om kirkeordningen, ikke bare iverksette enda en prosess, sier Morten Müller-Nilssen, som leder hovedutvalget for kirkelig organisering.