«Vi tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord». Slik lyder det i den nikenske trosbekjennelsen som de fleste kristne trossamfunn bruker i dag.