– Vi regner melkekvotene å være en viktig ressurs knyttet til eiendommene våre, sier Ivar Tollan, seniorrådgiver i Opplysningsvesenets fond (OVF).