Kirkeliv

Thor Harald Evenstad blir ikke pastor i Filadelfia Kristiansand igjen

MENIGHETSMØTE: Pastoren som menigheten ønsket tilbake, ønsker ikke selv å ta rollen på nytt.

Torsdag kveld har pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand hatt menighetsmøte i Q42, menighetens kongressenter. I den anledning har det blant annet vært knyttet stor spenning til hvem som skal og hvem som ikke skal tre inn i nye og gamle pastorroller.

Under forrige menighetsmøte i april ble det varslet at Thor Harald Evenstad, som i fjor sa opp sin stilling som pastor i menigheten og samtidig gikk ut av lederrådet, er ønsket tilbake. I kveld ble det imidlertid klart at han ikke kommer tilbake.

– Han er blitt tilbudt å komme tilbake og vi har vært i dialog med han om det. For ham er det ikke aktuelt å komme tilbake på nåværende tidspunkt, opplyser Hilde Lunde til Vårt Land.

Hun er administrerende leder i menigheten.

Også Jan Kjosavik trakk seg fra pastorstillingen samtidig som Evenstad. Begge har angitt menighetens lederstruktur og lederkultur som noe av begrunnelsen for deres beslutninger, har menigheten tidligere opplyst.

Vårt Land har vært i kontakt med Evenstad torsdag kveld. Han skriver i en tekstmelding at det ikke er aktuelt med gjenkomst på nåværende tidspunkt. Han opplyser også om at han har gått videre i en ny jobb og trives med det.

Årsmøtet/menighetsmøtet til Filadelfia Kristiansand, torsdag 7. april. På det lukkede møtet ble det kjent at Thor-Harald Evenstad er ønsket ´som pastor. I desember i fjor valgte han selv å gå av som pastor i menigheten.

Vil velges inn i nyopprettet pastorstilling

Det har lenge vært klart at tidligere hovedpastor Wiggo Skagestad skal tre ut av lederrådet og slutte som hovedpastor 15. august, til fordel for en nyopprettet pastorstilling. Selv om han ble valgt inn av menigheten da han først begynte som pastor, har han selv uttrykt et ønske om å velges inn på nytt, og slik få bekreftet at han har tillit fra menigheten. Valget vil finne sted 12. juni.

Skagestad vil da få tittelen «pastor for utadrettet virksomhet», og få ansvar for følgende områder:

 • Menighetens utadrettede omsorgsarbeid
 • Menighetens medievirksomhet, blant annet drift av radiokanalen Radio 3,16
 • Misjon og evangelisering

Dette ble menigheten informert om på menighetsmøtet torsdag kveld.

Nye kandidater til lederrådet

Under Filadelfia Kristiansands årsmøte i april, ble det klart at hovedpastorene ønsket å be menigheten om tilgivelse og gå av.

Der ble det også anbefalt at det velges inn tre nye medlemmer til lederrådet før sommeren. Disse velges for en midlertidig periode frem til årsmøtet i 2023, hvor endelig valg gjennomføres. Nå er det klart at de tre midlertidige medlemmene blir:

 • Daniel Steinsland (27 år)
 • Thomas Natvig (32 år)
 • Wenche Egeland (61 år)

De har blitt foreslått av menigheten og innstilt av en intern valgkomité. På torsdagens årsmøte ble de presentert for menigheten.

Hilde Lunde, som selv har sittet i valgkomiteen, sier til Vårt Land at hun er godt fornøyd med kandidatene.

---

Filadelfia Kristiansand

 • Norges nest største pinsemenighet, ifølge Wikipedia, med 1780 tilskuddstellende medlemmer i 2020.
 • Pinsekirke og generasjonsmenighet som holder gudstjenester i bygget Q42 i Kvadraturen i Kristiansand.
 • Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av menigheten, og aksjeselskapet eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS, som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.

---

– Vi har hatt fine samtaler med dem. De har ulike gaver og ulike personligheter, sier Lunde.

Selve valget av medlemmer til lederrådet skjer heller ikke før 12. juni. Før den tid har menigheten anledning til å komme med eventuelle innsigelser om kandidatene. Det kreves to tredjedelers flertall for å bli valgt.

Filadelfia har investert store summer i bygget Q42 i Kristiansand sentrum, og har slitt med å tjene penger på det i flere år. Mot slutten av fjoråret var det derfor en overhengende fare for konkurs. På nyåret klarte de imidlertid å sikre videre drift for Filadelfia-konsernet.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv