Kirkeliv

Sjå påskevandrings-gudstjeneste frå Filadelfiakirken skjærtorsdag

SKIRTORSDAG: I denne fyrste delen av Filadelfiakirken si påskevandring tek pastor Egil Svartdahl med fleire for seg hendingane på skjærtorsdag gjennom forteljingar, song og musikk.

– Godt fottøy er ikkje eit krav, seier Egil Svartdahl med latter i stemma.

Det er nemleg ei påskevandring i metaforisk forstand han og Filadelfiakirken inviterer til. Ei vandring i ord, tone og bilete, gjennom hendingane på skjærtorsdag. Konrad Lunde skal leie songarar og musikarar.

---

Påskevandring i Filadelfiakirken

Fire gudstenester blir sendt på vl.no:

---

– Me byrjar med eit kort resymé om kva som har skjedd frå laurdagen før palmesundag, før me tek for oss påskemåltidet og nattverdet. Vidare tek forteljinga oss til kampen i Getsemane og arrestasjonen av Jesus, fortel pinsepastor Svartdahl.

Klikk over for å sjå opptak av sendinga.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv