Kirkeliv

Vil mobilisere lokale menigheter mot ensomhet og utenforskap

KRISTIANSAND: - Menigheter kan stå i fare for å lage en «kjernefamilieegoisme», mener Øivind Augland, leder for nettverket Beveg Kristiansand. Nå går menigheter sammen for å bekjempe ensomhet og fattigdom i byen.

– Det er flott å være sammen som familier, men vi kan stå i fare for å lage en «kjernefamilieegoisme» i våre menigheter, hvor vi blir oss selv nok, sier Øivind Augland.

Han er pastor i Hånes Frikirke og leder for nettverket Beveg Kristiansand, som består av rundt 40 menigheter fra ulike kirkesamfunn.

Forrige uke var de samlet for å markere starten på en bevegelse der de vil mobilisere kristne i byen til å møte Kristiansands sosiale utfordringer.

Synergi: Domprost Freddy Henry Berg(t.v) og pastor i Hånes Frikirke, Øivind Augland er opptatt av at menigheter , næringsliv og samfunn må få til samarbeid som gir gode løft for å bekjempe ensomhet og fattigdom i byen.

Samlingen tok utgangspunkt i Beveg Byens ferske rapport Tro, håp, kjærlighet, med undertittelen – En utfordring til handling for å møte byens sosiale utfordringer. Her har de samlet ulike statistikker om sosiale utfordringer i Kristiansand, i tillegg til å gjøre egne undersøkelser blant menigheter i sørlandsbyen.

De største sosiale utfordringene rapporten peker på er ensomhet, sosialt utsatte familier og flyktninger med behov for integrering.

Frivillige vil hjelpe ensomme

I arbeidet med rapporten har Beveg Byen spurt 651 frivillige fra 14 kirkesamfunn hva slags sosialt arbeid det bør bli gjort mer av i byen. 49 prosent av respondentene etterlyser mer arbeid som gjør mennesker mindre ensomme.

Øivind Augland tror det blir viktig for familier å endre mentalitet.

– Jeg ønsker å utfordre alle familier til å omfavne flere enn dem selv, sier Augland.

Videre foreslår han følgende:

– Hva med å ta med ekstra personer, for eksempel noen ungdom, innvandrere eller en enslig far eller mor når vi skal ut ut med båten eller dra på hytta? Skjer det vil mange problemer løses, påpeker Augland.

---

Beveg Kristiansand

  • Beveg Kristiansand er en bevegelse bestående av 40 menigheter fra ulike sammenhenger, blant annet frimenigheter, Den norske kirke og Den katolske kirke.
  • Bevegelsen ønsker å analysere den kirkelige virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer bidrar i samfunnet. Videre vil inspirere og engasjere alle kristne til å samarbeide om de sosiale utfordringene i byen.
  • Denne uken presenterte de rapporten Tro, håp, kjærlighet – En utfordring til handling for å møte byens sosiale utfordringer.
  • Den viser at de tre største behovene i Kristiansand er: ensomhet, sosialt utsatte familier og innvandrere med behov for integrering.

---

- Vi må se mennesker

– Vi trenger en større bevissthet når det gjelder å se mennesker rundt oss, slik at vi kan bekjempe ensomhet, sier Ane Ugland Albæk.

Hun er menighetsrådsleder i Den katolske kirkes St. Ansgars menighet og sitter i styringsgruppen for Beveg Kristiansand. Hun mener ensomhet har blitt en foruroliggende samfunnstrend.

– Vi lever i et samfunn der flere og flere blir ensomme. Her må vi være opptatt av å se utover menigheten og favne de som ikke har trosfellesskap, sier Ugland Albæk.

Se mennesker: - Vi trenger en større bevissthet for å se mennesker om vi skal bekjempe ensomhet, mener Ane Ugland Albæk i St. Ansgars menighet i Kristiansand.

Tall fra SSB viser at 30 % av alle aleneboende over 45 år ofte er ensomme. I 2019 sa 22 % av elever ved ungdomsskolene i Kristiansand at de var mye plaget av ensomhet, ifølge Ungdata-undersøkelsen.

– Hva med de som ikke har en kristen tro. Kan menigheters ønske om å overbevise dem om troen komme i veien for målet om å inkludere?

– Jeg tenker at her må mennesker møtes med vennskap og kjærlighet uten at det stilles krav. Det er ikke alle som ønsker å bli inkludert i trosfellesskap, sier hun, og legger til at ensomhet kan møtes ved å bli flinke til å se mennesker i hverdagen.

18 prosent er kirkelige aktive

I 2020 fantes det 56 menigheter i Kristiansand, ifølge rapporten. 75 prosent av Kristiansands befolkning var medlem av en av dem. Tall fra rapporten viser også at 18 prosent av befolkningen er kirkelige aktive, altså at de deltar månedlig eller oftere på gudstjenester. Dette utgjør omtrent 19.200 personer.

– Hva tenker du om at det i en by hvor 75 % av befolkningen er medlem av en kirke og 19.200 er kirkelige aktive, fortsatt eksisterer så mye ensomhet og sosial nød?

– Det er et paradoks og ikke lett å forklare. Det handler om mange ting. Det vi gjør nå er å vende blikket utover og vi ønsker at fotavtrykket til kirkene i byen må være tro, håp og kjærlighet. Vi blir ikke troverdige om troen ikke det viser seg i praktiske gjerninger, påpeker Øivind Augland.

Møter ungdom er de er

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) har jobbet med utenforskap og ensomhet i Kristiansand i 30 år. De har 10 ansatte og 50 frivillige som følger opp 350 barn og unge i alderen 12 til 18 år.

– Kan det kristne fellesskapet stå i veien for dem som er utenfor og kanskje ensomme?

– Jeg tror vi må være opptatt av at det ikke handler om: kom til oss, men heller å gå ut i samfunnet og bare leve hverdagslivet sammen med flere. Å være diakonal kirke betyr at handlingene våre er integrert i dem vi er, sier Ingunn Lyngset Holme, daglig leder for KUP.

Diakoni er å gå ut: Daglig leder Ingunn Lyngset Holme i Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) i Kristiansand sier diakonalt kirke er å gå ut og møte barn og unge der de er.

De jobber tett sammen med kommune, barnevern og skoler i Kristiansand.

– Vår erfaring er at vi må møte ungdom der de er og føler seg trygge. De har så mange vonde erfaringer og tilliten deres er veldig skjør, så da må vi heller kjenne på det utrygge ved å møte dem på deres trygge sted, sier Holme.

– Hva kan Beveg Kristiansand tilføre?

– Det er ingen enkel vei å få med seg alle og de ulike menighetene er ikke enige i alt, men får vi til samhandling også med næringsliv og offentlige hjelpetjenester og ser at vi eier utfordringene i byen vår sammen, da kan dette bli bra, mener hun.

Anne Lise Valdez

Anne Lise Haugland Valdez

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirkeliv