Kirkeliv

Elever mener bibelskoler forskjellsbehandles

UTDANNING: Bibelskoleelevene Peter K. Aase og Marita Fredly mener det er høyst urettferdig at de ikke får med seg to opptakspoeng videre til neste år. Hadde de valgt folkehøyskole hadde poengene vært sikret.

– Hvis jeg hadde vært bevisst på hva slags høyskolestudier jeg skal velge videre og hadde trengt et par poeng for å komme inn, hadde jeg muligens valgt folkehøyskole og ikke bibelskole, sier Peter K. Aase fra Haugesund.

Han er i år elev ved Ansgar bibelskole i Kristiansand, som er tilknyttet Misjonskirken Norge. Mens folkehøyskoler gir elever to tilleggspoeng for videre studier, gjelder ikke denne ordningen for bibelskoler.

---

Dette er saken

  • Folkehøyskoleelever får to opptakspoeng med seg til høyere utdanning.
  • Bibelskoleelever får ingen poeng.
  • Regjeringen har nedsatt et opptaksutvalg som skal gjennomgå opptakssystemet til høyere utdanning. De skal levere sin rapport innen 1. desember 2022

---

– Folkehøyskolen har jo to opptakspoeng og da bør også bibelskolene ha det, sier Aase som får støtte fra medelev Marita Fredly.

– Jeg føler bibelskole og folkehøyskole går hånd i hånd, og det er vel nesten bare poengene til høyere utdanning som er forskjell. Det høres veldig spesielt ut og burde være likt for de to skoleslagene, mener Fredly som sier hun gjerne skulle hatt med seg to poeng videre etter bibelskoleåret i Kristiansand.

Ansgarskolen i Kristiansand har i år 59 elever ved sin bibelskole. Elevtallet har gått nedover de siste årene, og rektor Ingunn F. Breistein tror det skyldes blant annet stor konkurranse med folkehøgskolene som også gir elevene to opptakspoeng etter endt år.

Taper elever til folkehøyskolene

I sommer skrev avisen Dagen at flere bibelskolerektorer mener dette gir et konkurransefortrinn til folkehøyskoler.

– Vi får stadig spørsmål fra studenter og foreldre om hvorfor ett år hos oss ikke gir opptakspoeng til høyskoler, bekrefter bibelskolerektor Ingunn Folkestad Breistein. Hun mener situasjonen i dag er konkurransevridende mot folkehøyskoler og at bibelskolen taper elever på grunn av ordningen.

For Ansgar bibelskole har elevtallene svingt opp og ned de siste årene. Mens de for to år siden hadde 85 elever, var det 68 bibelskoleelever i fjor.

– Vi ser en nedgang de siste årene og i år har vi 59 elever. Det skyldes ikke utelukkende konkurranse med folkehøyskoler, men også det. Det er ingen logikk i at folkehøyskoleelever får opptakspoeng, mens bibelskolelever ikke får. Bibelskolene har en studieplan som vi må få godkjent fra Utdanningsdirektoratet og avsluttende eksamener, mens folkehøyskolene ikke har det, sier Breistein.

Hun tror en av grunnene til at folkehøyskolene har fått merkbart oppsving de siste årene, er at elevene får med seg to poeng til videre opptak.

– Vi mener at vi er allmenndannende i like stor grad som folkhøgskolene. Vi har studenthjem og mange faktorer som ligner tilbudet til folkehøyskolene, sier hun.

Folkehøgskolen har jo to opptakspoeng og da bør også bibelskolene ha det

—  Bibelskoleelev Peter K. Aase

Nytt utvalg skal utrede

Regjeringen oppnevnte i april i år et offentlig utvalg som skal gjøre en gjennomgang av opptakssystemet til høyere utdanning og komme med anbefalinger om eventuelle endringer. Det innebærer blant annet å vurdere poengtildelingen og hvem som bør kvalifisere til tilleggspoeng. Opptaksutvalget skal legge fram sin rapport innen desember 2022.

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Jan-Erik Sundby, sier de har tatt opp denne saken i en årrekke med ulike utdanningsministere.

– Jeg stiller meg helt enig med Breistein ved Ansgarskolen i at bibelskolene bør få tilleggspoeng på lik linje med folkehøyskolene. Nå skal hele systemet til revisjon og fra vår side har vi sendt utvalget et brev på vegne av samtlige 30 skoler dette gjelder, sier Sundby.

Gjelder 30 skoler

20 av de de 30 skolene er bibelskoler og alle skolene regnes som skoler som gir yrkesrettet opplæring med godkjennelse etter friskoleloven. Kunnskapsdepartementet gir i dag to opptakspoeng til blant annet militærtjeneste, folkehøyskole, fagskole og høyere utdanning.

– Vi håper utvalget ser på vår henvendelse at skoleslaget har godkjente planer og pensum og at de ligner mye de skolene som allerede har fått godkjenning, sier Sundby.

Bibelskoleelevene Peter K. Aase og Marita Fredly synes det er urettferdig at året ved Ansgar Bibelskole ikke vil gi dem to opptakspoeng, slik det hadde fått om de hadde gått på folkehøgskole i år. Rektor Ingunn F. Breistein ved skolen sier situasjonen gjør at  de mister elever i konkurranse med folkehøgskolene. (Fotos: Anne Lise H. Valdez)

For tidlig å kommentere

Leder for Opptaksutvalget er Marianne Aasen, leder for Simula School of Research and Innovation og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Vårt oppdrag er å se bredt på opptakssystemet og se hva som fungerer godt og hva som fungerer dårlig. Derfor blir det veldig prematurt å begynne å gå inn i detaljer nå, sier Aasen.

– På grunn av koronasituasjonen har utvalget ikke møtt hverandre og ikke fått begynt høringsprosessen enda. Dette skal munne ut i arbeid som vil komme opp til politisk vurdering til slutt, sier Aasen.

Hun vil heller ikke kommentere hvorvidt folkehøyskolebevegelsen kan risikere å miste ordningen med opptakspoeng som de har i dag.

Anne Lise Valdez

Anne Lise Haugland Valdez

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirkeliv