Kirkeliv

Tror unge har blitt mindre vant til å gå fast i kirka

STUDENTMØTER: Etter halvannet år med nedstenginger, opplever menigheter nå at studenter strømmer til. Leder tror pandemien kan ha tydeliggjort for unge hvor viktig et menighetsfellesskap er.

Det har vært bred enighet om at nye studenter fikk et hardt møte med studentlivet i fjor. Det har også menighetene som driver med studentarbeid merket godt, spesielt i byene som ble hardest rammet av nedstengninger.

Sandra Iversen er hovedleder for ung voksen-gudstjenestene «G19» i Bergen Frikirke, i tillegg til å være student selv. Hun forteller at det før var vanlig at studenter gikk i kirka hver søndag, men at tida med nedstengning har gjort studentene mer vant til å være hjemme.

– Jeg tror studenter har blitt mindre vant til å gå fast i kirka, sier hun.

LEDER: Sandra Iversen er hovedleder for G19-gudstjenestene i Bergen Frikirke.

– Vi har nok mistet noen

Det er studentpastor Isak Gilde i Salem menighet i Trondheim enig i. Under vanlige omstendigheter pleier lørdagsmøtene i Normisjons-menigheten å samle mellom 300 og 400 studenter.

Nå har de valgt å dele opp møtet sitt i to, for å få plass til flest mulig innenfor de begrensningene som er satt.

Gilde forteller at nedstengningene har gitt både negative og positive konsekvenser.

– Mange har vært frakoblet det kristne fellesskapet over tid, og dermed skaffet seg nye rutiner og vaner.

– Noen har kanskje syntes det har vært behagelig uten opplegg i helga. I verste fall betyr det at de har sklidd ut av fellesskapet, sier han.

Isak Gilde, studentpastor i Salem menighet

Gilde tror dette er noe som hender i både studentarbeidet og menigheten for øvrig.

– Vi har nok mistet noen i løpet av denne perioden, meddeler han.

Likevel forteller pastoren at de har opplevd det motsatte hos en del studenter. Han tror flere studenter som mistet kirkefellesskapet virkelig oppdaget hvor verdifullt det er å kunne komme sammen.

Studentarbeidet i Salem har tatt flere grep for å henvende seg til det studentene som har hatt et vanskelig år. Gilde forteller at de har valgte å sette fokus gjennom forkynnelsen og ved å invitere til samtale og forbønn i menighetens regi.

– Vi er tydelige på at vi ønsker å være her for studentene. Vi har folk som vil prate og som ønsker å bruke tid med dem.

God oppslutning om smågruppene

– Jeg har snakket med flere studenter som opplevde fjoråret som krevende – også i kristenlivet sitt.

Det sier pastor i Filadelfiakirken Majorstuen, Halvard Hauge Roaldsnes. Han forteller at studenters opplevelser med å stå alene gjennom pandemien har gjort at menigheten nå setter ekstra fokus på den sosiale delen ved gudstjenestene.

Halvard Hauge Roaldsnes, pastor i Filadelfia Majorstuen.

I tillegg forteller pastoren at menigheten opplever stor pågang av unge mennesker som ønsker å koble seg på kirka, til tross for lite menighetsaktivitet i hovedstaden det siste året.

– Vi ser for eksempel at det er stor påmelding til smågruppene våre. I motsetning til det vi kunne frykte, altså at det ville være frafall og vanskelig å starte opp igjen gruppene, har vi heller opplevd stor motivasjon for å begynne igjen. I tillegg er det en stor andel nye som blir med.

I likhet med Isak Gilde, tror Filadelfia-pastoren det er lettere å se viktigheten ved gudstjenestefellesskapet etter tida hvor det ikke har vært mulig å samles.

Han ser på sulten blant studentene etter sosialt samvær og åndelig vekst som en positiv mulighet, og mener det kan resultere i en større følelse av samhold og identitet i menigheten.

– Det er en så tydelig kontrast mellom det å leve alene i troen og å være del av et gudstjenestefellesskap.

OSLO 20060726 Eksteriør av Majorstuen kirke i Oslo. Kirken er tegnet av arkitektene August Nielsen og Harald Sund, og er i fri romansk stil med gråpussede murer utvendig. Kirken  ble innviet i 1926, men tårnet ble ferdig bygget i 1933..
Foto: Erlend Aas / NTB

Annerledes studentarbeid

Sandra Iversen i Bergen Frikirke tror nedstengningene har gitt studenter følelsen av at det ikke er lurt å møte så mange.

– Det kan gjøre det vanskeligere å skape store fellesskap, sier hun.

Samtidig tror hun det kan være lurt å fokusere på mindre grupper og møter i hjemmene.

– På den måten kan det være studentarbeidet blir seende annerledes ut enn det gjorde før pandemien. Det kan også være det vanlige kirkelivet kommer tilbake.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv