Kirkeliv

Torshov kirke gjenåpnet med hurrarop og blikk på kirkemusikkarven

NY, GAMMEL KIRKE: Etter tre lange år kunne Torshov kirke gjenåpne og fremstå i ny prakt. Lite er endret, men det skinner overalt. Belysningen er vellykket oppgradert og jordvarme skal redusere skadelige klimautslipp med 60 prosent. Nytt, akustisk orgel er på vei.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Festgudstjenesten i Torshov kirke søndag åpnet med Knut Nystedts Rop av fryd og jubel. Det skulle bare mangle, kirkemusikkbautaen tjente menigheten mellom 1946 og 1982 og verket ble skrevet til åpningen i 1958, foretatt av Kong Olav V.

Gudstjenesten bar bud om at kirkemusikktradisjonen blir vel ivaretatt i Torshov kirke. Organist Kristian Hernes’ verk for kor og orkester, Veni creator Spiritus, ble brukt som postludium. Før det hadde KoriOslo allerede bidratt sterkt musikalsk, med ekstra sangere fra Det Norske Solistkor (startet av Knut Nystedt).

torshov kirke gjenåpning

Egne krefter

---

Torshov kirke

  • Torshov kirke i bydel Sagene i Oslo ble vigslet og åpnet av Kong Olav V i 1958. Langkirken er tegnet av arkitektene Nyquist og Sunde.
  • De siste tre årene er det foretatt omfattende renoveringsarbeider, og kirken har vært stengt. Kirkebygget er ikke endret, men kirkerommet har fått en oppgradering gjennom nye belysningsløsninger. Nytt orgel kommer i 2023, fem av de gamle stemmene skal gjenbrukes.
  • Komponist Knut Nystedt bygde opp et kirkemusikalsk miljø gjennom sine 36 år som organist i Torshov kirke.

---

Kirkens egen organist hadde også arrangert orkesterinnslagene, og hans egen tonesetting til Vår Far har lenge vært i bruk i kirken. Under gjenåpningen måtte han nøye seg med et digitalt orgel. Men nytt, akustisk instrument er bestilt og ferdigstilles i 2023.

Orgelsaken i Torshov har skapt litt bølger underveis. Men nå er saken avgjort, fem stemmer brukes fra gamleorgelet, resten blir nytt. Det akustiske orgelet er ikke lenger spillbart.

torshov kirke gjenåpning

Nytt orgel kommer

– Men jeg kan leve med en digital løsning når jeg vet hva som kommer. Nå gleder hele menigheten seg over det «nye» bygget og venter spent på det nye instrumentet, forteller en fornøyd organist Kristian Hernes.

Kirkeverge Robert Wright repliserte kort til orgelsaken under sin gratulasjonstale til menigheten.

– Jeg savnet ikke det nye orgelet i dag, jeg synes det digitale låt veldig fint, jeg. Men jeg kan forsikre at det nye kommer, hilste kirkevergen og fortsatte:

– Resultatet av renoveringen er blitt helt rått, sånne festdager skulle vi gjerne hatt flere av. Nå er kirken finere enn da den var ny, og teknologisk er den en av de mest avanserte i byen. Tilskuddet til denne oppussingen er den største julegaven til en enkelt kirke i Oslo, med unntak av domkirken. Her i Torshov er engasjementet tydelig og millionene vil bli godt ivaretatt, sier kirkevergen og legger inn et lite håp om ytterligere midler til ordfører Marianne Borgen som deltok ved gjenåpningen.

Tenk at jeg får oppleve en gudstjeneste der jeg kan alle salmene!

—  Kirkeverge i Oslo, Robert Wright
torshov kirke gjenåpning

Nesten i null

Arbeidene lå lenge an til å havne under budsjett, men sluttsummen vil havne på et lett håndterlig underskudd, forsikrer kirkevergen.

Wright var imponert over gudstjeneste, spesielt det musikalske.

– Tenk at jeg kunne komme til en gudstjeneste der jeg kunne alle salmemelodiene, forteller han begeistret.

Salmevalget var også rettet mot nyere, norske kirkemusikk-komponister. I tillegg til Nystedt, var Egil Hovland, Trond H.F. Kverno, Rolf Karlsen – og Torshovs egen Kristian Hernes på programmet.

torshov kirke gjenåpning

Uforutsigbar verden

Oslos ordfører Marianne Borgen hilste den korona-fullsatte kirken og siterte Elie Wiesels ord om at det motsatte av kjærlighet er ikke hat – men likegyldighet.

– Vi lever i en uforutsigbar verden med store utfordringer. Klimakrise, krig, menneskerettigheter som brytes og høyreekstreme krefter som truer vårt demokrati. Men jeg er optimist – sammen skal vi greie det. Jeg er stolt av Oslo befolkning som støtter opp om nærhet og håp. Det må vi ta med oss videre, sa hun.

Valgkampen er i gang og SV-ordføreren kunne ikke dy seg helt.

– Bruk stemmeretten og la det bli et valg for klima, rettferdighet og solidaritet, sa hun.

Ordføreren hilste også menighet med et sitat fra tidligere sokneprest Midtbø, som erklærte at kirken skulle være like delaktige i hverdagene som på søndagene.

torshov kirke gjenåpning

Rik historie og åpen fremtid

Prost Marit Bunkholt ønsket menigheten velkommen hjem og oppfordret til et hurrarop som fikk god hjelp av akustikken i kirkerommet.

– Vi har en rik historie og en åpen fremtid! Vi kan bli tydeligere i språket vårt, og må alltid søke etter meningsfullt innhold. Jesus vernet om liv som var truet, på det feltet må vi også lete etter det nye innholdet. Vi må rope folket frimodig inn i kirkerommet, for å markere livets korsveier i sorg og glede. Torshov kirke skal være et møtested for alle, uten krav til prestasjon – og på menneskenes premisser, sa hun i sin preken.

Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo, Jostein Vevatne, pekte på to viktige kvaliteter i Torshov menighet:

– Diakonalt engasjement og bevissthet rundt klimakrisen. Denne kirken skal kunne redusere CO₂-utslippene med 60 prosent, gjennom det nye jordvarmeanlegget. Vi kommer ikke til å foreta en eneste kirkerenovering uten omfattende klimatiltak. Torshov kirke har et fundament som tilsier at de vil bli en enda viktigere og mer relevant aktør i nærmiljøet, mener han.

Torshov kirke skal være et møtested for alle, uten krav til prestasjon – og på menneskenes premisser

—  Prost Marit Bunkholt
torshov kirke gjenåpning

Synlige i lokalmiljøet

Menighetsrådsleder Unn Line Midttun snakker om en gledens dag.

– Tre år er lang tid uten kirke. Mitt store håp er at vi nå skal nå frem til de som har flyttet til menigheten i denne perioden, med et enda bedre og lettere tilgjengelig tilbud for alle aldre. De har allerede vært synlige i lokalmiljøet for å gjøre folk kjent med kirken. Vi er godt rustet og med en fantastisk stab har jeg store forhåpninger for fremtiden, sier en begeistret menighetsrådsleder for Oslo «nyeste» kirke.


Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirkeliv