Kirke

Biskop til rabbiner: – Uheldig å sammenlikne palestinernes situasjon med Nazi-okkupasjon

KRIG I GAZA: Biskop Solveig Fiske innrømmer å ha formulert seg uheldig da hun nylig sammenliknet okkupasjonen av Palestina med okkupasjonen av Norge. – Men å tolke appellen min som antisemittisk, er grunnløst.

Biskop Solveig Fiskes åpningsappell under lørdagens virtuelle støttemarkering for Palestina i Hamar, har vekket oppsikt. I appellen sammenliknet Hamar-biskopen dagens situasjon for palestinere med nazistenes okkupasjon av Norge under 2. verdenskrig. Sammenlikningen ble møtt med fordømmelse av rabbiner Joav Melchior i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

I et innlegg i Vårt Land har Fiske erkjent at sammenlikningen var «en uheldig formulering».

– Opplevelsen folk har av å leve under okkupasjon kan sammenlignes, men selvsagt ikke det nazistiske regimet og israelske myndigheter, skriver hun videre.

Slik var sammenlikningen

Dette er sammenlikningen som falt Melchior tungt for brystet:

«Det vi i Norge opplevde i 5 år under andre verdenskrig, har palestinerne levd med i over 50 år siden seksdagerskrigen. Da gikk israelske styrker inn og overtok makten i store deler av Vestbredden og Gaza, som respons på en spent situasjon med nabolandene, og innledet perioden med okkupasjon som nå har vart i over 50 år», sa Fiske.

I en kommentar i Vårt Land, var Melchior tydelig på hva han syntes om sammenlikningen.

– Vi fordømmer på det sterkeste biskop Fiske sin sammenligning mellom naziokkupasjon og den palestinske situasjonen i dag. Det er ren løgn, skriver rabbineren.

– Med dette vanhelliger de nazistenes ofre, legitimerer vold mot Israel, delegitimerer enhver støtte til Israel og knuser enhver sjanse for dialog og forsoning, fortsetter han.

Joav Melchior, rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

– Grunnløse anklager om antisemittisme

I sitt svar reagerer Fiske på det hun mener er grunnløse anklager fra Melchior om at hennes appell var antisemittisk.

– I min appell er jeg tydelig på at det er enkeltmenneskene – fra begge sider – som er ofre, skriver hun.

I sin appell sa Fiske at «verden har en lang og stygg historie med antisemittisme, og at vi må vokte oss for å stigmatisere jøder generelt eller alle innbyggerne i Israel».

– Som representant for kirken bærer hun et spesielt ansvar for akkurat denne historien. Det gjør skuffelsen og redselen i våre rekker enda større, repliserer Melchior.

I sin nye kommentar, skriver Fiske at det ikke er antisemittisme å kritisere staten Israels okkupasjonspolitikk. Hun deler Melchiors oppfatning om at den nåværende krigen ble utløst av Hamas, men sier Israel er ansvarlige for å stoppe kampene og å hjelpe palestinerne.

– Den israelske stat har et særlig ansvar for at konflikten har eskalert gjennom sin okkupasjon og undertrykking av palestinerne, og sitter med nøkkelen til løsning ved å avslutte okkupasjonspolitikken.

Preses til Melchior: – Vi taler rettferdighetens sak

Melchior påpeker at DNK har full rett til å støtte palestinerne politisk, men synes «det er sjokkerende og skuffende å se at noen av de mest ensidige, stemplende og demoniserende uttalelsene blir fremmet av ledende biskoper i DNK, og legges ut på deres egne hjemmesider».

Melchior håper Den norske kirke i fremtiden vil velge «en mer dialogisk og fredelig retning».

– Da vil våre dører være åpne for samarbeid. Vi skal uansett fortsette å gi fred en sjanse, fortsette å møte alle som ønsker dialog, som ønsker å lytte til andre og som ønsker å bli hørt.

Preses i DNK, Olav Fykse Tveit sier han og Fiske deler et engasjement for «at den palestinske befolkning nå må få en varig og rettferdig løsning», og stiller seg uforstående til Melchiors dialogskritikk.

– Dialog innebærer jo også å si hva en mener, slik også rabbi Joav Melchior gjør. Å tale rettferdighetens sak er også å være en kritisk stemme, sier Fykse Tveit til Vårt Land.

Både Fykse Tveit og Fiske sier at DNK ønsker en god dialog med Det mosaiske trossamfund. Fykse Tveit påpeker at Bispemøtet og Mellomkirkelig råd har opprettet et utvalg som vil arbeide med DNKs forhold til jøder og jødedom.

– Vi håper dette vil være med på å skape gode rom for samtale og dialog, sier preses.

Olav Fykse Tveit

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke