Kirke

Arbeidstilsynet fann fleire brot på arbeidsmiljølova hjå Jørpeland kyrkjelyd

DEN NORSKE KYRKJA: For lite HMS-kompetanse, uoversiktlege roller og manglande rutiner for konflikthandtering er nokre av forholda Arbeidstilsynet trekkjer fram i sin rapport om Jørpeland kyrkjelyd, melder avisa Strandbuen. – Slett saksbehandling, svarer KAs advokat.

Jørpeland kirke i Ryfylke.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke