Kirke

Jan Hanvold tapte i lagmannsretten – må betale erstatning

DOM: TV Visjon Norge må betale 150.000 kroner i erstatning for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha delt sensitive bilder og opplysninger av en person uten samtykke. Både ansvarlig redaktør Jan Hanvold og programleder Arne Pedersen må i tillegg betale oppreisning.

TV Visjon Norge, ansvarlig redaktør Jan Hanvold og programleder Arne Pedersen har blitt dømt av Gulating lagmannsrett til å betale oppreisning til en privatperson. Årsaken er at kanalen under en sending delte sensitive opplysninger om vedkommende uten å ha hentet inn samtykke.

Kanalen er dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning. Hanvold må ut med 40.000 og Pedersen med 15.000 kroner. I tillegg må saksomkostninger dekkes av TV Visjon Norge, Hanvold og Pedersen.

– Klienten min er naturligvis lettet og glad for utfallet i lagmannsretten. Det har vært en påkjenning å stå i en rettstvist mot en stor aktør som TV Visjon Norge, ikke minst når det handler om en så personlig sak, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn, som representerer den krenkede part i saken.

Saken ble først omtalt av avisen Norge Idag.

Viste bilder uten samtykke

Personen som opplevde krenkelsen fra kanalen, havnet i en motorsykkelulykke sommeren 2016. Han fikk omfattende skader som nesten kostet ham livet. Et år senere fortalte moren hans om ulykken og om sønnens rehabilitering i et intervju med TV Visjon Norge. Her ble det vist flere bilder av personen, blant annet i bevisstløs tilstand.

– Den gang reagerte klienten min sterkt på innslaget. Han ble såret og sjokkert over å se seg selv og få sin egen historie fortalt på TV, uten at han hadde blitt spurt om det eller ønsket det, forteller advokaten.

Kort tid etterpå anmeldte vedkommende TV-kanalen til politiet for å ha omtalt hans person og vist bilder av ham uten hans samtykke. TV Visjon Norge fikk et forelegg på 5000 kroner for brudd på åndsverksloven, noe de aksepterte.

I 2019 ble TV Visjon Norge og redaktør Jan Hanvold stevnet for Jæren tingrett med krav om erstatning. Også programleder Arne Pedersen, som intervjuet moren, ble saksøkt.

Retten dømte TV Visjon Norge til å betale 120.000 kroner i oppreisning, samt saksomkostninger. I tillegg ble både Hanvold og Pedersen dømt til å betale oppreisning. Saken ble anket til Gulating lagmannsrett, som behandlet saken i februar.

Jan Hanvold. Visjon Norge

Mener kanalen mangler rutiner

Ifølge domsavgjørelsen, har de saksøkte forklart at de gikk ut fra at moren hadde tillatelse til å dele sønnens historie og vise bilder av ham. I domsavgjørelsen skriver lagmannsretten at TV-kanalen burde sikret seg bevis for samtykke når saken handler om personsensitive opplysninger. De vektlegger også at vedkommende enkelt kan identifiseres ut fra TV-innslaget.

I tillegg til at TV Visjon Norge må betale erstatning, er også Jan Hanvold og programleder Arne Pedersen dømt til å betale oppreisning.

I forklaringen sin har Jan Hanvold hevdet at kanalen har rutiner for innhenting av samtykke, men lagmannsretten skriver at det ikke har blitt lagt fram dokumentasjon på slike rutiner. Dermed har ikke lagmannsretten grunn til å tro at slike rutiner finnes. Retten påpeker at det er Hanvolds ansvar å sørge for at slike rutiner er på plass.

Opptrådte uaktsomt

Programleder Arne Pedersen har forklart at han overtok som programleder for den aktuelle sendingen på kort varsel, ettersom den egentlige programlederen ble forhindret. Lagmannsretten mener at Pedersen visste om sakens sensitive karakter og om bildene som skulle vises. De legger til grunn at Pedersen opptrådte uaktsomt da han lot intervjuet bli gjennomført uten å forsikre seg om at et samtykke forelå.

Lagmannsretten mener også at TV Visjon Norge har en økonomisk interesse av å sende slike TV-programmer som den aktuelle saken handler om. Store deler av kanalens inntekt kommer fra gaver, og det oppfordres til å gi under sendingene, ifølge domsavgjørelsen.

Dommen i lagmannsretten er strengere enn den i tingretten. Advokat Walmsnæss Wehn forteller at klienten hans mener erstatningsbeløpet burde vært høyere, men at han likevel ikke vil anke dommen.

– Han er fornøyd med at lagmannsretten her har slått fast at både TV-stasjonen, ansvarlig redaktør og journalisten opptrådte uaktsomt ved at de manglet enhver rutine for å sikre samtykke på forhånd.

Vårt Land har ikke lyktes i å komme i kontakt med Jan Hanvold for en kommentar.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke