Kirke

Mener diakonien blir glemt når man snakker om at kirka er nedstengt

DIAKONI: Hvis man tror at kirka har vært nedstengt under pandemien, da overser man diakonien, mener Ingunn Moser ved Diakonhjemmet. Nå vil hun løfte fram innsatsen til diakonale aktører.

– Når man sier at kirka har vært nedstengt, så snevrer man inn forståelsen av hva kirka er. Gjennom diakonien har kirka vært til stede under hele pandemien, sier Ingunn Moser.

Hun er administrerende direktør ved Diakonhjemmet, som er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke. Torsdag arrangerer de konferansen Diakoniens dag, som har fått tittelen «Sårbarhet i og etter koronaens tid». Her vil de løfte frem alt det diakonale aktører gjør og har gjort under pandemien, forteller Moser.

– Diakonien har tatt et stort samfunnsansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon, sier Moser.

– Kirka er mer enn bygg

Mye oppmerksomhet har blitt rettet mot de begrensede mulighetene for å holde samlinger i kirkebygg under pandemien. Hos mange har det festet seg et inntrykk av at kirka har vært nedstengt, mener Moser.

– Da setter man et likhetstegn mellom kirka og gudshusene våre. Men kirka er mer enn bare hus og bygg. Diakonien er kirka i hverdagen, der hvor mennesker er med livene sine. Selv om enkelte tilbud har måttet forholde seg til restriksjoner, har det ikke vært nedstengt.

Hun viser til at diakonale aktører er en viktig del av samfunnets tilbud innen helse, omsorg og velferd. Gjennom diakonien er kirken til stede og bidrar med blant annet sykehus, sykehjem og omsorgsboliger, samtaletjenester, språkopplæring og integreringstiltak og tjenester rettet mot barn, unge og familier.

– Har diakoniens innsats blitt oversett under pandemien?

– Ja, i alle fall i visse sammenhenger. Og i kirka har mange selv vært med på å usynliggjøre diakonien, og dermed også seg selv, ved at man snakker om kirka som om den bare er gudshusene. Samtidig har samarbeidspartnere og oppdragsgivere i det offentlige kanskje blitt mer oppmerksomme på diakoniens roller og betydning i denne tiden.

Kirka er mer enn bare hus og bygg. Diakonien er kirka i hverdagen, der hvor mennesker er med livene sine. Selv om enkelte tilbud har måttet forholde seg til restriksjoner, har det ikke vært nedstengt.

—  Ingunn Moser

Erfaringer fra pandemien

Over 450 personer er påmeldt til Diakoniens dag, som er heldigital. Her vil det bli vist fram mange eksempler på hvordan diakonien har bidratt under pandemien.

– Vi skal snakke om ulikhetene og skjevfordelingen som pandemien har synliggjort, og hvordan det har blitt jobbet med. Mange har arbeidet kreativt og funnet nye verktøy måter å jobbe på, og vi vil dele og reflektere over erfaringene med dette, sier Moser.

---

Diakoniens dag 2021

  • Arrangeres digitalt 21. april
  • Tema: Sårbarhet i og etter koronaens tid
  • Konferansen vil løfte fram og dele lokale menigheter og diakonale institusjoners erfaring fra pandemien.
  • Arrangeres av Diakonhjemmet. Diakonhjemmet er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

---

Har måttet omstille seg

En av foredragsholderne på konferansen er Camilla Lif. Hun er sokneprest i Katarinakirken i Stockholm, og skal dele om sine erfaringer med å lede en forsamling under en pandemi. Vanligvis deltar 400-500 personer på søndagsgudstjenestene i kirken, men da pandemien brøt ut bestemte de seg tidlig for å avlyse gudstjenestene og satse digitalt.

– Svenska Kyrkan har hele tiden hatt som motto at vi ikke innstiller, men vi omstiller oss. Det har vi virkelig gjort i alt, sier hun.

Camilla Lif

Katarinakirken er kjent for sin diakonale profil. Da koronaen brøt ut, startet de en hjelpetelefon hvor folk kunne få hjelp av frivillige hvis de ikke selv kunne handle mat. De har også tilbudt digitale samtalegrupper og gjennomført en rekke samtaler med enkeltmennesker både digitalt og utendørs.

Lif forteller at diakonene, i likhet med alle kirkens medarbeidere, har måttet arbeide på nye måter.

– Vi har ikke lenger hatt mulighet til å treffe mennesker i kirken på dagen, så mye av arbeidet til diakonene våre har skjedd utendørs eller digitalt, sier hun.


Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke