Kirke

– Biskopens rolle blir svekket

DEN NORSKE KIRKE: Tidligere biskop er svært skeptisk til forslaget om å fjerne arbeidsgiveransvaret fra bispedømmeråd og biskoper. – I praksis ikke en stor endring, svarer preses.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke