Kirke

Rappar «påskemorgen» saman med barnekor

NYSKAPING: Bergensrapparen Selim «Action The Man» Mutic og Fridalen menighet har i eit uvanleg samarbeid laga nye versjonar av salmene «Påskemorgen» og «Velt alle dine veie».

– Eg er ikkje vane med kyrkjemusikk i det heile, så eg måtte tenke heilt annleis, men det var kjempekjekt, seier rapparen Selim «Action The Man» Mutic.

Han og kantor i Fridalen menighet, Knut Christian Jansson, er begge einige om at nokon grunnreglar måtte på plass før arbeidet tok til.

– Det er ein del språk som ikkje er så naturleg i kyrkjerommet, seier kantoren.

Sjå video nedst i saka.

Stor fallhøgde

Kvart år inviterer Bergenskyrkjene i Den norske kykrja (DNK) til festivalen Påskefest. På grunn av strenge smittevernreglar skjer det meste digitalt.

Utgangspunktet for det noko utradisjonelle samarbeidet mellom aspirantane i gute- og jentekora i Fridalen kirke og rapparen, kom i stand då Jansson ville ha eit musikkinnslag under den planlagde samtala mellom biskop Halvor Nordhaug og prest Knut Kaldestad.

Dei snakkar om påskemotiva i den nye utsmykkinga i Fridalen kirke, som er måla av Håkon Gullvåg.

Mutic og Jansson har samarbeidd fleire gonger før, og Jansson synest det er noko fint med å la «musikk vera musikk», og ikkje la fastgrodde førestillingar om sjangrar hindre ein i å utforske nye uttrykk.

– Eg var nysgjerrig på kva som skjer når ein moderne rappar møter salmetradisjonen. Det er stor fallhøgde, og det kunne fungere, eller absolutt ikkje. Men eg synest det blei veldig bra. Selim er flink til å skrive og han tar på kornet det å ha det tungt og vanskeleg. Han går rett til kjernen og snakkar ærleg om livet. Me er på vårt beste som kyrkje når me også greier det, meiner kantoren.

Rapper Selim "Action The Man" Mutic og Aspirantene i Collegium Vocale Gutter og Jenter med ny versjon av salmer (påske)

Treff ei nerve

Selim har sjølv vakse opp i ein muslimsk kontekst. Han kom til Bergen frå Bosnia med familien då han var seks år gammal, og har ikkje noko forhold til klassisk kyrkjemusikk eller salmetradisjon. Så på spørsmål om det var skummelt å gyve laus på ei kjent og kjær salme som Påskemorgen, kjem svaret kontant:

– Nei, men det burde eg sikkert synast. Men så har eg heller ikkje noko forhold til salmane frå før.

For Selim var det å gå utanfor si eiga komfortsone og å nå eit nytt publikum hovudgrunnane til at han ville stille opp. Og det har han ikkje angra på.

– Eg har fått masse tilbakemeldingar og folk seier dei synest det er kjempefint.

Det bekreftar Jansson.

– Han har treft ei nerve med tekstane sine. Eg har hatt fleire som har spurt om å få tilsendt rapptekstane. Då har me greidd det me ynskte, å laga eit nytt, meiningsfullt uttrykk, ikkje berre ein kollasj av sjangrane. Ein kan lett ende opp med å miste det beste frå begge uttrykka, men det skjedde ikkje her, seier Jansson.

Rapper Selim "Action The Man" Mutic

Vaksne bremsar

Han synest det er frigjerande å jobbe med barn som ikkje har fordommar slik som mange vaksne om at til dømes salmar er kjedelege.

– Her er det dei vaksne som er bremsen, ikkje barna, meiner Jansson.

For han har dette vore eit berande prinsipp i heile den store kor-satsinga i Fridalen menighet. Over hundre barn i alderen 6-17 år er med, og dei går ikkje av vegen for enten Mozart eller Bach, eller som no til påske, Faurés requiem med dei eldste koristane.

– Me har mange hundre år med fantastisk musikk i kyrkja, og den står i ein lang og sterk tradisjon, som dessverre dei siste 20 åra har blitt stadig svakare. Eg meiner barna fortener å få ta del i denne musikken. Det brenn eg for, og me vil vise at barn kan gjera også klassisk musikk til sin eigen.

Sjå videoen under. Velt alle dine veie byrjar er heilt i starten, medan Påskemorgen byrjar på 29:26, mot slutten av videoen.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke