Kirke

MF-ledet utgravning: – Har aldri før kunnet datere kloster til 300-tallet

EGYPT: Arkeolog Victor Ghica har ledet utgravningene av det som til nå er det første klosteret som kan dateres til 300-tallet. Han mener funnene endrer vår forståelse av hvordan kristendommen spredte seg.

– Dette viser at det allerede rundt år 350 e. Kr. fantes veletablerte klostersamfunn helt i ytterkanten av Romerriket. Dette er noe vi ikke har vært klar over før, sier Victor Ghica, som er arkeolog og professor ved MF vitenskapelig høyskole.

Han har ledet utgravningsarbeidet i Bahariya-oasen i den vestlige ørkenen i Egypt, rundt 370 kilometer sørvest for Kairo. Arbeidet har pågått i tre omganger, sist i desember 2020. Utgravningene har vært et samarbeid mellom Institut Français d’Archéologie Orientale og MF Vitenskapelig Høyskole.

– Endrer historiefortellingen

Ghica mener funnet endrer fortellingen om tidlig kristendom. Til nå har det ikke vært gjort funn av klostre som kan dateres til så tidlig som til 300-tallet. Karbondateringer og funn av mynter, keramikk og glassobjekter bekrefter at klosteret stammer fra rundt år 350, eller kanskje enda tidligere.

– Ifølge karbondateringene kan vi til og med befinne oss i det konstantinske dynastiet, sier Ghica.

De såkalte ørkenfedrene var eremitter som søkte ut i ørkenen for å trekke seg tilbake til et liv i stillhet og bønn. En av de mest kjente er Antonius den store som flyttet ut i ørkenen rundt år 270. Ørkenfedrene inspirerte det som ble klostre i mer institusjonalisert form. Ifølge Ghica er de tidligst daterte funnene av klostre før dette ble funnet, fra 500-tallet.

MF-professor Victor Ghica har ledet utgravningsarbeidet i Bahariya-oasen i den vestlige ørkenen i Egypt, der det som trolig er verdens eldste kloster, nå er gravd fram. Ghica sier funnene endrer vår forståelse av den tidlige kristendom.

Spredte seg raskere

Utgravningene i Bahariya-oasen er bare ett av 50 steder som Ghica og hans femårige forskningsprosjekt arbeider på.

– Alle de funnene vi nå gjør som vi kan datere til 300-tallet, endrer bildet vi har av måten kristendommen spredte seg på. Den ble lovlig under Konstantin. Det vi ser så klart i det materialet vi har, er en massiv spredning i den perioden. Vi ser denne religionen komme ut fra ingenting og raskt dekke hele det romerske imperiet, sier Ghica til Vårt Land.

Konstantin var romersk keiser i perioden 306–337. Han ble selv kristen og innførte religionsfrihet i Romerriket etter år med forfølgelse av kristne.

Ghica ser funnene av klosteret som del av et stort puslespill og understreker at det unike er at klosteret er så vel bevart og mulig å datere.

– Vi kan ikke si at dette verdens første kloster, men det er det eldste vi kjenner til som har overlevd og som dateres med sikkerhet, sier Ghica.

Ifølge Ghica er en av grunnene til at dette ikke har vært gjort før, at denne typen dateringer er dyrt og at teknologien nå finnes. Penger fra EUs forskningsråd har gjort dette prosjektet mulig. Ghica tok prosjektet med seg til MF for seks år siden fra Australia der han jobbet som forsker. De første arbeidene startet i 2009, og i 2013 kom et gjennombrudd. Men på grunn av politisk uro har det i perioder måttet stå på vent.

MF-professor Victor Ghica har ledet utgravningsarbeidet i Bahariya-oasen i den vestlige ørkenen i Egypt, der det som trolig er verdens eldste kloster, nå er gravd fram. Ghica sier funnene endrer vår forståelse av den tidlige kristendom.

Greske tekster

Veggene i klosterets kirke er dekket av religiøse tekster skrevet på gresk. Noen av tekstene er sitater av munken Evagrius Ponticus (345-399). Andre er hentet fra den assyriske teologen og dikteren Efrem Syreren (306-373).

Det ble også funnet religiøse tekster skrevet på veggene i enda et rom i klosteret, men for å se hva som står der, må det fjernes et lag som veggen er dekket med.

Keramikk som er funnet, er datert til både 300-, 400- og tidlig 500-tall. Det mener Ghica kan tyde på at dette var klosterets storhetstid.

Enorm betydning

Rektor Vidar L. Haanes ved MF sier til NTB at funnet er en verdensbegivenhet, fordi det gir en sikker datering som viser at dette er verdens eldste kristne kloster.

– Det går ikke an å overdrive klosterbevegelsens betydning for kirken. Og alt startet her i Egypts ørken på 300-tallet, sier Haanes som også er professor i kirkehistorie.

MF-professor Victor Ghica har ledet utgravningsarbeidet i Bahariya-oasen i den vestlige ørkenen i Egypt, der det som trolig er verdens eldste kloster, nå er gravd fram. Ghica sier funnene endrer vår forståelse av den tidlige kristendom.

---

Klosterfunn i Egypt

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke