Kirke

Regjeringen skroter kirkebenkregelen – åpner for inntil 100 deltakere på arrangementer

KORONAREGLER: Fra tirsdag kan man samle inntil 100 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Dermed kan flere samles til fysiske gudstjenester, også i kirker med benker eller løse stoler.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan åpne for dette. Å samles til gudstjeneste og annet fellesskap er generelt viktig. Når vi er i en krisesituasjon som er krevende for mange, betyr det ekstra mye, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Fredag kunngjorde regjeringen at den omstridte kirkebenkregelen skrotes. Fra tirsdag blir det tillatt med inntil 100 deltakere på innendørs arrangementer. Forutsetningen er at deltakerne tildeles en fast plass som de henvises til av vertskapet, og at det er én meters avstand med mindre man er av samme husstand eller kohort.

– Dette blir felles regler for alle arrangementer, uavhengig av om det er i kulturhus eller kirker. Dermed blir reglene mer logiske, og de oppleves nok mer rettferdig, sier Ropstad.

– Kan man samle 100 personer uavhengig av sitteunderlag?

– Ja, det betyr at man for eksempel også med løse stoler kan samle inntil 100 personer, svarer Ropstad, som også bekrefter at man kan sitte på gulvet så lenge man får tilvist en fast plass.

Kan ikke lenger samle 200

Reglene som kom sent i fjor høst, gikk ut på at maksimalt 50 personer kunne være samlet på innendørs arrangementer der setene ikke er både fastmonterte og separate. Det ble slått fast at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter. Dermed har ikke mer enn 50 personer vært tillatt på arrangementer med kirkebenker, uansett hvor stor kirken er. Samtidig har inntil 200 personer vært tillatt i konsertsaler med fastmonterte seter.

– De som fram til nå har samlet 200, må de samle færre når de nye reglene trer i kraft?

– Ja, det er fordi vi ikke lenger har en egen definisjon for fastmonterte seter. Flere arrangementer kan ha 100 deltakere, men noen vil måtte samle færre, svarer ministeren.

---

Regelverk og kirkebenker

  • 5. november i fjor satte regjeringen en «grense på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter» og «200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter».
  • Dagen etter fastslo Helsedirektoratet at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter.
  • Fra tirsdag blir det tillatt med inntil 100 deltakere på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Regelen gjelder alle arrangementer og uavhengig av sitteunderlag.

---

Ropstad understreker at det kan være lokale begrensninger avhengig av smittesituasjonen.

– I Bergen og Oslo kan maks antall deltakere være lavere. Reglene trer i kraft natt til tirsdag, slik at kommuner kan tilpasse regelverkene hvis det er behov for noe annet.

Glade for endring

Ropstad forklarer at regjeringen har ønsket å finne en mer logisk ordning enn man har hatt frem til nå.

– Hva var problemet med å skille arrangementer som har fastmonterte stoler fra andre?

– Denne regelen har alltid vært lite logisk og lite forståelig. Man har tenkt at lokaler med fastmonterte stoler er større og bedre tilrettelagt. Men mange andre ville helt fint klart å ha flere folk. Derfor synes jeg dette blir mer rettferdig, svarer Ropstad.

– Hvor lenge har du ønsket å endre denne regelen?

– Siden den kom.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Først fikk vi en arbeidsgruppe som ønsket en avklaring opp mot jul på hvor mange som kunne være på gudstjenester. Da landet de på 50. Vi håpte at vi etter jul kunne åpne opp som før, men så kom denne mutanten og økt smitte. Dermed ble det forsinkelser hos Helsedirektoratet også. Men vi er midt i en pandemi og det handler om liv og helse først, og jeg har forståelse for at vi måtte hindre spredning av mutantviruset, sier Ropstad.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i at ordningen har vært ulogisk.

– Vi har ønsket å komme bort fra skillet mellom fastmonterte og ikke-fastmonterte seter, men det har vært en praktisk måte å begrense antallet arrangementer på. Når man nå åpner for en større bredde i arrangementer med tilviste plasser, så er det naturlig å trekke ned antallet som møtes i første omgang så vi får erfaring med det og ikke får en stor oppblomstring av smitte i arrangementer, sier helsedirektøren.

Gikk inn for et annet alternativ

Fredag meldte både NTB og Vårt Land at Helsedirektoratet vil åpne for inntil 200 personer i kirkene. Dette viste seg altså å ikke stemme. Helsedirektoratet anbefalte at innendørs arrangementer med fastmonterte seter kunne ha 200 deltakere, slik det er i dag, men at arrangementer med faste, tilviste sitteplasser kunne ha 50 deltakere og arrangementer uten faste sitteplasser ha 10 deltakere.

Regjeringen gikk istedenfor inn for et av de andre alternativene Helsedirektoratet skisserte.

– Har det vært en uenighet mellom dere?

– De anbefalte det ene forslaget under tvil, men vi ønsket ikke å innføre enda flere kategorier for ulike seteplasser, men heller bli kvitt begrepet fastmonterte seter og sikre likebehandling, svarer Ropstad.

Ny vurdering om en måned

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter at regjeringen ikke gikk inn for det anbefalte alternativet.

– Regjeringen valgte et annet av våre alternativer, som var å ta bort begrepet fastmonterte seter og at alt skulle være tilviste seteplasser. Å gå ned til 100 deltakere var i tråd med det vi anbefalte for det alternativet, sier helsedirektøren.

Å samle 200 deltakere uavhengig av sitteunderlag, ville blitt en for stor lettelse, mener han.

– Da ville det vært for mange arrangementer som åpnet opp for så mange.

Ropstad sier at det vil bli gjort en ny vurdering om en måned.

– Hvis smitten daler enda mer, kan det bli en mulighet for å slippe inn 200. Men det vil smittesituasjonen og rådene fra Helsedirektoratet avgjøre, sier han.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke