Kirke

Oslo gjenåpner kirkene, men gudstjenester er fortsatt uaktuelt

ÅPNING: Oslo byråd gjeninnfører en lokal forskrift som innebærer at tros- og livssynshus kan åpnes igjen. De åpner imidlertid ikke for gudstjenester og bønnesamling.

Siste gudstjeneste i Paulus kirke før sosial nedstenging av Oslo mandag 9. november. Smittevern, smitte, korona, corona, gudstjeneste, sosial distansering. 

Daglig leder Anders Huuse Kartzow

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke