Kirke

Ny forskning: Mange prester demotiverte og frustrerte av kirkereformer

PRESTETJENESTEN: En undersøkelse blant prester i Oslo viser at 40 prosent er usikre på om de ville valgt prestetjeneste igjen innenfor dagens arbeidsrammer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke