Kirke

Ønsker at prester kan stå i tjeneste til fylte 75 år

NY ALDERSGRENSE: Kirkerådet foreslår at prester og biskoper kan søke om å stå i tjeneste til de blir 75 år, som en mulighet - ikke en rett. Forslaget er til høring, og behandles på Kirkerådsmøtet i mars.

Kun for abonnenter

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke