Kirke

– Kvinnelige prester er ingen nødvendighet

DEN KATOLSKE KIRKE: Priorinne Anne-Lise Strøm ser for seg at Den katolske kirke kan få kvinnelige prester - om noen hundre år. - Men for meg er det ikke et avgjørende spørsmål, sier hun.

– Det kan godt være at vi ender opp med kvinnelige prester også i den katolske kirke - om noen hundre år. Men da må det være absolutt enighet om det teologiske grunnlaget, og en global tilslutning. For meg er det ingen nødvendighet at vi får kvinnelige prester.

– Kvinner har gjort, og gjør, så mye annet viktig arbeid i kirken vår, sier søster Anne-Lise.

Paven endrer den katolske kirkeloven og formaliserer det som i mange land er blitt vanlig praksis - at både kvinner og menn kan delta som sakristaner og utføre tekstlesing og altertjeneste.

Jeg har sterk tro på at Den hellige ånd som livgiver og inspirator for alle store beslutninger som skal tas av paven og biskopene, også i et fremtidig 3. konsil

—  Søster Anne-Lise Strøm

Aktive kvinner

Lunden kloster er for tiden nedstengt, og de har nå en enkel messe - lest av en kapellan.

– Men her på Lunden deltar vi alle i feiringen av messen. Vi er ikke en menighet, og lever i en tilbaketrukket tilværelse, forteller hun.

Hun viser til at i middelalderen var kvinner aktive i kirken, også som diakoner.

– I den asketiske karteuserordenen var det vanlig - og nødvendig - at kvinner utførte den type tjeneste som paven nå formaliserer at vi kan delta i, sier søster Anne-Lise.

---

Ny katolsk kirkelov

Pave Frans endrer den katolske kirkeloven og formaliserer det som i mange land er blitt vanlig praksis - at både kvinner og menn kan delta som sakristaner og utføre tekstlesing og altertjeneste.

  • Formuleringen i den nye loven er endret fra legmenn til legpersoner.

---

Fra legmenn til legpersoner

Pave Frans har i et uventet, apostolisk brev endret kirkeloven når det gjelder hvilke tjenester kvinner kan delta i under gudstjenesten. Hittil har det stått at legmenn kan utføre bestemte oppgaver under messefeiringen, nå er formuleringen endret til legpersoner.

Paven sier han har gjort endringene for å hedre den viktige innsatsen kvinnen gjør i kirken.

Mange steder i verden er det gjengs praksis at kvinner har slike oppgaver allerede, men nå er det blitt til gjeldende kirkelov - og ikke avhengig av en lokal biskops godkjennelse.

Søster Anne-Lise sier at kvinneprest-spørsmål aldri har vært et påtrengende spørsmål for henne.

– Kirken lever og er i utvikling - og det er veldig bra at pave Frans nå åpner ytterligere opp for debatt rundt kvinners rolle. Det skjer ikke noe før man våger å ta opp spørsmål til drøfting, sier hun.

Nytt Vatikan-konsil

Hun understreker at det må et nytt Vatikan-konsil til for å gjøre store endringer. Det forrige konsilet var tidlig på 60-tallet, og ryddet opp i mye - men skapte også en del uro.

– Mye av uroen har lagt seg nå, men det vil alltid være delte meninger om for eksempel nye tendenser i liturgien.

Jeg har sterk tro på at Den hellige ånd som livgiver og inspirator for alle store beslutninger som skal tas av paven og biskopene, også i et fremtidig 3. konsil

—  Søster Anne-Lise Strøm

– Jeg har sterk tro på at Den hellige ånd som livgiver og inspirator for alle store beslutninger som skal tas av paven og biskopene, også i et fremtidig 3. konsil - som vil kreve samstemmighet med en bred representasjon fra en samlet verdenskirke, sier hun.

Hun understreker at det ikke først og fremst er snakk om politikk.

– Vi snakker om tradisjon og videreføring av de sannheter kirken har levd med og forvaltet - og fortsatt skal forholde seg til under Den hellige ånds veiledning, sier søster Anne-Lise.

Sterke kvinner i kirken

Priorinnen har alltid følt seg respektert i Den katolske kirke.

– Jeg har aldri følt meg undertrykket eller forbigått som kvinne. Presterollen er et spesielt kall, for meg er det ikke avgjørende at det nødvendigvis også skal gjelde kvinner, sier hun.

Søster Anne-Lise peker på de mange kvinnene som har hatt stor betydning for kirken - også på et profetisk plan.

– Store, sterke kvinner som Hildegard av Bingen, Birgitta av Vadstena, Katarina av Siena og Theresa av Avila har stått for viktige tanker og hatt stor innflytelse i kirken, sier søster Anne-Lise Strøm.

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke