Kirke

Inviterer til skolegudstjeneste på dataspillet Minecraft

DIGITAL JUL: Norske menigheter får 6 millioner kroner ekstra til digital-tilbud i advents- og juletiden. I Holmestrand brukes dataspillet Minecraft som ny gudstjenestearena.

Barne- og familiedepartementet gir totalt fem millioner kroner til digitale tilbud fra tros- og livssynssamfunn i adventstida. Av disse midlene får Den norske kirke 2,5 millioner kroner – og Kirkerådet har bestemt seg for å legge på 3,5 millioner på summen som deles ut til menighetene.

STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) og Norges kristne råd får 1,25 millioner hver. Over 200 søknader ble hurtigbehandlet og midlene er tildelt på rekordtid, og allerede sendt ut.

– Fantasien er stor, vi har fått søknader til mange spenstige prosjekter - og fordeler støtten til alle relevante søkere, forteller kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet.

---

Digital kirke

  • Barne- og familiedepartementet gir totalt fem millioner kroner til digitale tilbud fra tros- og livssynssamfunn i adventstida. Den norske kirke får 2,5 millioner kroner – og Kirkerådet legger på 3,5 millioner til menighetene.
  • STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) og Norges kristne råd får 1,25 millioner hver. Over 190 søknader er kommet inn fra menigheter over hele landet, på til sammen 13 millioner kroner.
  • Holmestrand menighet har fått 40 000 kroner til å bygge opp et gudstjenestetilbud på dataspillet Minecraft.

---

Minecraft-kirke

I Holmestrand har kirken fått 40. 000 kroner av ekstramidlene som de skal bruk til å lage et fullverdig gudstjenestetilbud med dataspillet Minecraft som plattform.

Organist og trosopplærer Andreas Auby har allerede gjort klar Minecraft-kirken der skolene inviteres til å delta i gudstjenester - som et alternativ til de tradisjonelle skolegudstjenestene.

– Det kreative dataspillet Minecraft brukes allerede som læringsverktøy i skolene i vårt område. Nå inviterer vi til en litt annerledes - men fullverdig gudstjeneste-opplevelse på en plattform som elevene er godt kjent med, forteller Andreas Auby.

Minecraft-gudstjenestene vil bygge på tradisjonell mal.

– Vi lager en komplett gudstjeneste - med messeleddene, preken, forbønn, tekstlesinger, musikk - og felles salmesang.

Kjent læreverktøy

Andreas Auby har ikke bred erfaring med Minecraft.

– Men vi vet at dette er et veldig populært spill - og kreativt læreverktøy, som vi nå tar i bruk som nytt «gudstjenestelokale». Vi har hatt en meget bratt læringskurve, og nå kan vi snart åpne den digitale døren inn i et helt nytt kirkerom, sier Andreas Auby.

Han legger til at de i Botne kirke også inviterer skolene til fysiske samlinger utenfor kirken.

– Elevene inviteres til å pynte juletre, og vi vil by på julemusikk og innby til fellessang, forteller han.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er enormt stolt over de mange lokale kirkene som har kastet seg rundt, for andre gang dette året, for å lage gode digitale tilbud.

Det gjør de i tillegg til at de også forsøker å holde kirken fysisk åpne så langt det er mulig, i henhold til smittevernreglene, sier Raaum.

Kjærkomment bidrag

– Disse midlene vil gi lokalkirkene mulighet til å fylle ut tilbudet i adventstiden og til julehøytiden. Alle ansatte er opptatt av at kirken på tross av begrensingene skal være en viktig del av jula, og dette er et kjærkomment bidrag, sier Martin Stærk, leder i Norges Kirkevergelag.

Kirkenes digitale tilbud favner bredt.

– De digitale advent- og juletilbudene spenner fra digitale julekalendre, konserter, talkshow, julemusikal, julegudstjenester for små og store, lysmesser og skolegudstjenester, sier Ingeborg Dybvig.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke