Kirke

– Ikke rom for oss i kirken

Sokneprest Sverre Langeland er kritisk til at Bjørgvin bispedømmeråd stiller seg bak biskopenes uttalelse om samarbeid med kvinnelige prester.

– Jeg føler med studenter med prestekall, som nå får vite at kirken ikke har bruk for dem, sier Sverre Langeland, sokneprest i Sandviken.

Bjørgvin bispedømmerådsmøte vedtok i dag en tilslutning til Bispemøtets vedtak om kollegafelleskap og samarbeid til grunn ved fremtidige ansettelser i bispedømmet. Det var syv stemmer for og tre stemmer mot vedtaket.

Et enstemmig bispedømmeråd vedtok også at unntak herfra kan skje ved skifte av arbeidssted for dem som allerede er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Mener det er et kraftig signal

I tillegg vedtok Bispedømmerådet at man aktivt «vil fremme et arbeidsmiljø der kvinner og menn gjensidig opplever anerkjennelse av sin prestetjeneste».

Langeland sier at han er overrasket over at Bjørgvin bispedømme «vil støte ut av kirken» prester og lekfolk som kjenner seg forpliktet på den apolitiske tradisjonen som er gitt i skriften.

– Dette et kraftig signal om at ikke det er rom for oss i den kirken vi er glad i. Mange trofaste kirkemedlemmer vil med dette føle seg hjemløse i Den norske kirke, sier Langeland.

Opplever ikke å bli anerkjent

Soknepresten mener det er trist at Bjørgvin bispedømme i en situasjon med prestemangel går foran for «å rense ut prester som vil ta sin ordinasjon på alvor».

– Med dette vedtaket opplever jeg ikke anerkjennelse av min prestetjeneste, sier han.

Biskopen: Man kan ikke forvente at enhver aksjonsform vil bli akseptert

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug avviser at kirken nå støter ut noen av prestene sine.

– Hverken Bjørgvin bispedømmeråd eller Bispemøtet har satt kroken på døren overfor motstandere av kvinners prestetjeneste. Dette synet er det fortsatt lov å ha og hevde. Men det vil ikke lenger være plass for den type markeringer som av mange kvinnelige kolleger oppleves som en underkjennelse av deres tjeneste.

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Halvor Nordhaug, biskop.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Biskop Halvor Nordhaug

Nordhaug understreker at at ytringsfrihet ikke er det samme som handlingsfrihet.

– Du kan ikke forvente at enhver aksjonsform vil bli akseptert, selv om du selv mener at det er en samvittighetsbundet reaksjon. Når kolleger opplever dette som svært belastende, så er det ikke godt for fellesskapet at den typen reaksjoner får fortsette.

Utfordrer Langeland

– Jeg vil gjerne utfordre Langeland og hans likesinndende til en samtale ansikt til ansikt. Jeg vil spørre dem om hvorvidt det å reservere seg mot gudstjenestefelleskap med kvinnelige prester er en saklig sett ubetinget nødvendig aksjonsform.

Dessuten er det biskopene som ved sin ordinasjon egentlig er de som har ansvaret for at kvinner gjør prestetjeneste, sier Nordhaug.

– Er det da kvinnene man bør reservere seg mot?

Sokneprest Mikael Bruun, som også har vært offentlighetens søkelys fordi han ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige prester, sier til Vårt Land at han vil vente med å kommentere saken til han ser hva som «skjer i praksis».

Les mer om saken:

Bispemøtet: – En prest kan ikke påberope seg rett til å avstå fra samarbeid med andre prester

Bønnelista: Mannlige prester bør få reservere seg

Mener Den norske kirke bør gi kvinnelige prester en offisiell unnskyldning

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke