Kirke

Historisk avgjørelse i Bjørgvin bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd vedtok i dag at de ikke lenger vil hente inn opplysninger om jobbsøkere sin samlivsform.

Det var et flertall på åtte personer som under dagens bispedømmerådsmøte i Bjørgvin vedtok at bispedømmet ikke lenger vil hente inn opplysninger om søkernes samlivsform, og vil fjerne den mye omtalte setningen fra sine utlysningstekster.

Ordningen har lenge vært omdiskutert, og i september valgte også bispedømmerådet i Agder og Telemark å velge bort praksisen. Samme måned valgte Møre bispedømmeråd å opprettholde praksisen. Stavanger bispedømmeråd opplyser til Vårt Land at de vil snarlig behandle saken om spørsmål om samlivsform ved tilsettinger, men dato for hvilket møte saken kommer opp i er ikke satt.

– LHBT-undersøkelsen viser klart at de som søker jobb i kirken legger vekt på å jobbe i trygge bispedømmer og menigheter. Ved å spørre om samlivsform kan det medføre at vi mister mange søkere, sa Karl Johan Kirkebø under dagens bisperådsmøte i Bjørgvin.

Halvord Nordhaug støtter vedtaket

Det var bare bispedømmerådsmedlemmene Anita Apelthun Sæle og Per Hilleren som i løpet av diskuksjonsrunde i bispedømmerådet tok til orde å beholde dagens ordning.

– Når det er to syn i kirken må det være like rett å spørre etter de som støtter oppom det klassiske ekteskapssynet, sa Hilleren under dagens møte.

Da biskop Halvor Nordhaug tok ordet uttalte han at det ikke er behov for å ha med formuleringen om at man skal kunne spørre om samlivsform ved ansettelser lenger

– Uansett syn på likekjønnet samliv er det to likestilte syn i kirken. Derfor, hvis det er ønsket lokalt, bør vi kunne ansette prester som lever i et likekjønnet samliv, sa han.

Skal føle seg verdsatt på lik linje

Martin Enstad er positiv til avgjørelsen om innhenting av opplysninger om samlivsform, og sier at så lenge kirken har to syn på ekteskapet så bør ikke hvem presten er gift med være relevant når jobbsøknaden blir vurdert.

– LHBT-rapporten har vist at Dnk fremdeles har mye å gjøre for at medarbeidere med LHBT-identitet skal føle seg verdsatt på lik linje med andre arbeidstakere i kirken.

Vil ha ny avstemming i Møre

I et innlegg på Facebook viser Enstad til at det nå kun er Møre og Stavanger bispedømme som fremdeles spør om samlivsform. Han skriver at han håper at «bispedømmerådene i Møre og Stavanger revurderer sin praksis innen kort tid.».

– Møre bestemte jo dette i høst. Mener du at de bør ha en ny avstemming?

– Jeg håper at de tar det opp til en revurdering på nytt. Det er stadig færre bispedømmer som har denne praksisen og de skiller seg mer og mer ut. LHBT-rapporten bør være et grunnlag som kan lede til en ny diskusjon.

Uenig i Bispedømmerådets vedtak

Bønnelista-leder Jo Hedberg mener at det ved ansettelser er en fordel å vite mest mulig om hvem man ansetter. Ifølge Hedberg er noen av grunnene til at man har spurt om samlivsform med ansettelser at man får en mer stabil arbeidstaker, og at man kan hjelpe også ektefelle med å få seg jobb.

– Det betyr at man får beholde presten lengre. Dette gjelder ikke bare i Troms og Finnmark, men også Tunsberg bispedømme.

– Man argumenter gjerne for at flere kvalifiserte prester unngår å søke stillinger i bispedømmer som spør om samlivsform. Hva mener du om dette?

– Sånne argumenter er litt tullete. Hvis man mener at sin samlivsform er rett er det ikke grunn til å være redd for det, sier Hedberg.

Hedberg sier at det er en overvekt i kirkens styrende organer som «heier» på likekjønnet samliv.

– Vedtaket åpner for flere spørsmål: Er det i kirken greit at vi ansetter samboere til å vie folk? Er det greit med bigamister? Når vi ikke skal spørre om noe på dette området, må jo enhver ting være greit.

Viktig for alle med LHBT-identitet

– Nå oppfordrer jeg de to gjenværende bispedømmene, og andre arbeidsgivere i kirken, til gjøre de samme vedtakene som Agder og Telemark og Bjørgvin har gjort i det siste, sier Gard Realf Sandaker-Nielsen, leder i Åpen Folkekirke (ÅF).

Han er glad vedtaket for vedtaket i Bjørgvin bispedømmeråd og sier at det har vært en viktig sak for ÅF. Sandaker-Nielsen mener det er «godt» å kunne si at enda et bispedømme vil likebehandle personer med en LHBT-identitet med andre søkere.

– Dette er selvsagt viktig for alle med LHBT-identitet som ønsker å jobbe i bispedømmet, samtidig som det er et tydelig tegn til befolkningen på Vestlandet om at kirken også der er i endring.

Les mer:

Agder og Telemark bispedømmeråd skal ikke lenger spørre om samlivsform

– De prøver å påføre meg skam

---

Fakta:

---

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke