Kirke

Skulle være pinsevenn til døden. Nå er Bjørn Bjørnø ny baptistgeneral

Bjørn Bjørnø har vært pinsevenn hele sitt yrkesaktive liv. Som ny generalsekretær for Baptistsamfunnet vil han gi baptistene tro på egne ressurser.

– Jeg er en outsider og kommer fra en annen kirkestruktur, så jeg er overveldet og rørt over den tilliten som har blitt vist meg, sier Bjørn Bjørnø.

Under landsmøtet for Det Norske Baptistsamfunn 30. oktober, ble Bjørn Bjørnø enstemmig valgt som ny generalsekretær, med 175 for og tre blanke stemmesedler. Bjørnø har bakgrunn som pastor i fem ulike pinsemenigheter og leder for Pinsemisjonen, altså Pinsebevegelsens internasjonale misjonsarbeid.

Da baptistenes ansettelsesutvalg i fjor høst spurte Bjørnø om han ville søke på stillingen, var det i utgangspunktet helt uaktuelt for ham.

– Jeg har vært pinsevenn og tenkte jeg skulle være det til jeg dør. Men jeg ble trigget av møtet med ansettelsesutvalget, sier han.

Når han nå melder overgang til Baptistsamfunnet, tror han bakgrunnen fra Pinsebevegelsen vil komme godt med.

– Jeg har både jobbet i en nasjonal organisasjon gjennom Pinsemisjonen, og vært pastor på lokalt nivå. Det gjør at jeg har forståelse for spenningen mellom lokal frihet og nasjonale føringer, sier Bjørnø.

LES OGSÅ: Hovedstyreleder Jon Vestøl fikk ikke fornyet tillit på Baptistsamfunnets landsmøte.

Vil være inspirator

– Har du en programerklæring som ny generalsekretær?

– Det har jeg ikke. Baptistsamfunnet har allerede vedtatt fem hovedmålsettinger frem til 2022, og etter mitt skjønn er disse midt i blinken.

Målsettingene ble vedtatt i 2017, og sier at Baptistsamfunnet skal være «et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst», at et «flerkulturelt perspektiv skal være tydelig i hele kirkesamfunnet», at «barn og unge skal ha en sentral plass», og at «Baptistsamfunnet skal ha et bredt internasjonalt engasjement», samt «tydelig fokus på bibel og bønn».

Bjørnø sier at hans viktigste oppgave blir å inspirere.

– Baptistsamfunnet trenger å få tro på sine egne ressurser, og se gullet som finnes blant alle de dyktige medarbeiderne.

Han trekker særlig frem det flerkulturelle arbeidet. Kirkesamfunnet har over 30 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter hvor en stor andel har ikke-vestlig bakgrunn, ifølge nettsiden deres.

– Jeg vil påstå at Baptistsamfunnet er det mest flerkulturelle kirkesamfunnet i Norge. Ingen har flere etniske kirker innenfor sine rammer, og det flerkulturelle gjør at Baptistsamfunnet har hatt en ekstrem vekst i medlemmer og antall kirker de siste 15 årene.

Uenighet om samliv

Synet på likekjønnet samliv har vært et stridstema i Baptistsamfunnet. Da Bærum Baptistmenighet i fjor valgte en homofilt samlevende inn i menighetsrådet sitt, skapte det stor debatt. Tidligere i år varslet det konservative baptistnettverket Veien Videre at de ville bryte ut av Baptistsamfunnet dersom det ikke ble vedtatt klarere retningslinjer for likekjønnet samliv.

Bjørnø uttalte til KPK at han ikke lar seg skremme av situasjonen.

– Det likner på situasjonen i resten av Kirke-Norge. Brytninger kommer og går i alle kirkestrukturer, og det vil være naivt å late som noe annet. Brytninger kan være nedbrytende, men kan også trigge utvikling og ny vekst, sier han.

Under årets landsmøte stilte baptistene seg bak overbevisningen om at «det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne» er den «bibelske samlivsformen». Dette ble vedtatt med 131 av 179 stemmer. Bjørnø har selv sagt at han stiller seg bak dette synet.

– Hvordan skal du være en god generalsekretær for den delen av Baptistsamfunnet som ikke deler ditt syn?

– Som generalsekretær forholder jeg meg til vedtakene som blir gjort i kirkesamfunnet, uavhengig av hvilket syn jeg selv har. Jeg er valgt til generalsekretær for hele Baptistsamfunnet, og vil arbeide for det beste for helheten.

Ikke lenger pinsevenn

Bjørnø har meldt seg ut av Pinsebevegelsen. På papiret er han fremdeles ikke innmeldt i noen baptistmenighet.

– Jeg tenkte at det ikke var en selvfølge at jeg skulle bli valgt, og ville avvente til etter valget ble gjort. Men jeg er baptist, og kommer til å være det i hele min periode som generalsekretær.

Når det gjelder teologi og bibelsyn er Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet veldig like, mener Bjørnø.

– En del baptistkirker er litt mer liturgiske, og det er kanskje litt mindre karismatikk enn i pinsekirker. Men det er sannelig ikke store forskjeller. Jeg opplever kanskje at lokalt selvstyre står sterkere i Baptistsamfunnets ideologi enn i Pinsebevegelsen, sier han.

At han kommer utenfra kan være en fordel, særlig med tanke uenigheter som finnes innad, tror han.

– Mange har familie- og vennskapsbånd i Baptistsamfunnet. Min lojalitet er ikke bundet opp av noen relasjoner, og det gjør at jeg kan ha en distanse til de brytningene som har vært.

Baptistisk identitet

Fra 2008 har Baptistsamfunnet drevet Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) sammen med Pinsebevegelsen. Høyskolen er en videreføring av Baptistenes teologiske seminar, og drives på Baptistsamfunnets eiendom på Stabekk.

– Er det en sjanse for at Baptistsamfunnet blir oppslukt av Pinsebevegelsen?

– Nei, det er ingen sjanse. Det er en sterk baptistisk identitet, og den skal jeg være med på å holde sterk, svarer Bjørnø.

Nå ser han frem til å besøke kirker, menighetsråd og snakke med pastorer i Baptistsamfunnet.

– Jeg er en relasjonell type. Det er viktig for meg å ikke bare bli kjent med teologi og vedtekter, men å treffe folk, sier han.

LES OGSÅ:

---

Baptistsamfunnet

  • Det Norske Baptistsamfunn (Baptistsamfunnet) ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.
  • Det er 103 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse omtrent 12.000 juridiske medlemmer.
  • Baptistsamfunnet har et baptistisk dåpssyn. Til forskjell fra barnedåp, lar man seg her døpe med full neddykkelse når man er gammel nok til å ta et eget valg.
  • Kilde: baptist.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke