Kirke

Espen Ottosen er kritisk til LHBT-rapporten om Den norske kirke

Espen Ottosen mener Den norske kirkes LHBT-rapport ikke tar på alvor at konservative kristne skiller mellom seksuell orientering og hvordan man innretter samlivet.

– Rapporten er veldig utfordrende fordi ulik teologi om samlivsetikk vil lede til ulike tanker om diskriminering, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Forrige fredag ble Kifo og Fafo-rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» presentert (se faktaboks). LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

I rapporten kommer det frem at opptil fem prosent av respondentene med LHBT-identitet, som har svart på undersøkelsen, er kritiske til teologisk likestilling av heterofilt og likekjønnet samliv.

To personer trakk seg fra undersøkelsen

Forskerne skriver i rapporten at de opprettet kontakt med to kirkelige ansatte med LHBT-identitet, som begge definerte seg som teologisk konservative og ønsket å leve avholdende, men som ønsket å være anonyme. Før de fikk gjort intervju med dem, valgte imidlertid begge disse personene å trekke seg fra undersøkelsen, uten å oppgi nærmere begrunnelse.

Forskerne trekker frem ulike forklaringer på hvorfor respondentene valgte å trekke seg, blant annet at foreslår de at det kan tyde på at også konservative personer med LHBT-identitet opplever situasjonen sin i Den norske kirke (DNK) som utfordrende.

De viser til at intervjuer som har blitt gjort av andre med konservative og avholdende personer med LHBT-identitet, tyder på at de kan motta negative reaksjoner fra andre LHBT-personer, som mener at de har sviktet LHBT-saken.

Vil stemples som tilhengere av urettmessig diskriminering

– Bare uttrykket «LHBT+-identitet», er vanskelig å forholde seg til for oss som står for et konservativt ståsted, sier Espen Ottosen.

Han mener at selve rapporten bygger på et premiss om at det er problematisk å avvise homofilt samliv.

– For oss som mener at homofilt samliv er galt, er nemlig ikke det viktige og interessante spørsmålet hva slags identitet, legning eller orientering en person har, men hva slags samlivsform vedkommende har valgt, utdyper han.

Dette er årsaken til at Ottosen mener rapporten er «grunnleggende problematisk». Han mener at den i praksis fjerner all legitimitet for de i DNK som mener det er rett at kirken forplikter ansatte på en klassisk forståelse av kristen samlivsetikk, og sier nei til å ansette personer som lever i et homofilt forhold.

– Disse vil, med denne undersøkelsen som fasit, stemples som tilhengere av urettmessig diskriminering.

Ottosen sier at også for dem som mener at homofilt samliv er galt, er det avgjørende å ta avstand fra hets og trakassering mot homofile.

– Men det ligger i sakens natur at de som mener at homofilt samliv er i strid med kristen etikk, vil finne det problematisk at mennesker i viktige stillinger i kirken velger en slik livsform.

Han legger til at undersøkelsen etter hans mening ikke tar på alvor at konservative kristne vil skille mellom hva slags seksuell orientering mennesker har og hvordan de innretter sitt samliv.

NLM ønsker å forplikte ansatte på kristen etikk

– Hvilke grep tar dere for å motvirke diskriminering av LHBT-personer i NLM?

– Vi tar avstand fra all form for hets og trakassering av homofile. Det skal forkynnes og sies tydelig at alle mennesker skapt og elsket av Gud, svarer Ottosen.

Han sier samtidig at NLM ønsker å forplikte ansatte på det de mener er kristen etikk, og han mener det er problematisk hvis dette kalles for diskriminering.

– Hvordan kan man ivareta LHBT-personer i en organisasjon som har et klassisk samlivssyn?

– Det avhenger av muligheten for å skille mellom orientering og livsform. Jeg kjenner mange kristne som har en homofil orientering, men som ikke ønsker å leve i et homofilt forhold. Jeg ser på disse som gode forbilder, som på ingen måte skal diskrimineres i kristent arbeid.

Beskriver virkeligheten slik den ser ut i dag

– Jeg har ikke noe problem med å forstå at Ottosen reagerer på rapporten. Samtidig har mitt anliggende som forsker i denne rapporten rett og slett vært å beskrive hvordan virkeligheten ser ut i Den norske kirke i dag, sier Olav Elgvin, forsker ved Fafo og har vært med på å gjøre den kvalitative delen av rapporten.

– Men man forsøker likevel så godt man kan å dekke de ulike erfaringene som finnes blant LHBT-personer.

Elgvin sier at blant personer som jobber i Den norske kirke som er tiltrukket av samme kjønn, er det et overveldende flertall som selv definerer seg som LHBT-personer, og som i en eller annen forstand lever ut sin seksualitet.

– Da er det naturlig at rapporten beskriver hvordan det oppleves for dem.

Elgvin legger til at det også er viktig for ham å få frem at mange konservative kristne gjør oppriktige forsøk på å møte LHBT-personer på en god måte.

Ifølge forskeren har han selv bakgrunn fra kristne miljøer med et konservativt syn på LHBT.

– Det har vært viktig for meg å få frem at det ikke er slik at konservative ansatte i Den norske kirke går rundt og hater på LHBT-personer. Samtidig er det sant at det for mange LHBT-personer er det vanskelig i seg selv å bli debattert, sier han.

Man må kunne leve slik man vil

Kristine Sandmæl er prost i Lofoten og leder av Den norske kirkens LHBT-utvalg.

– Gjør DNK noe for å ivareta også dem som ikke ønsker å leve ut sin legning?

– Ja. Det er åpent for to teologisk begrunnede syn på spørsmålet om likekjønnet samliv i kirken, som person med LHBT-identitet må man selvfølgelig selv velge å leve enslig som en konsekvens av det rapporten kaller et konservativt syn.

Hun mener at dette imidlertid ikke kan være enkelt å velge dette dersom man møter motstand fra sine egne, slik det pekes på i rapporten.

Sandmæl understreker at det er et legitimt valg dersom personer velger å leve alene.

– Jeg har aldri opplevd at kirken har sagt at det ikke er det. Men det er klart at fokuset i diskusjonen i kirken de siste årene har vært på retten til å gifte seg i kirken dersom man vil.

Les mer om rapporten:

Ny LHBT-rapport: Forteller om brudd på arbeidsmiljøloven

Sterke reaksjoner på LHBT-rapport

Kommentar: En rapport som bør vekke bekymring

---

«Å være en sak»

  • Det fulle navnet på rapporter er: «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken».
  • Rapporten kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i kirken med LHBT+-identitet.
  • Det er 1801 respondenter i undersøkelsen. 120 av dem anser seg selv som LHBT+.
  • Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Kifo - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning og Forskningsstiftelsen Fafo.

---

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke