Kirke

Vil nekte Ungdom i Oppdrag refusjon av avgift på grunn av homofilisyn

Ungdom i Oppdrag kan gå glipp av 124.000 kroner fordi kommunedirektøren i Skien mener at misjonsstiftelsen «ikke er åpen for allmennheten». Nå skal saken behandles politisk.

Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå vil kommunedirektøren avslå Ungdom i Oppdrag Skien sin søknad om å få refundert 124.000 kroner.

I kommunedirektørens innstilling begrunnes dette med at misjonsbevegelsen ikke har medlemmer i ordinær forstand, og at de ikke aksepterer homofilt ekteskap: «Administrasjonen har vurdert dette som at stiftelsen ikke er åpen for homofile», heter det i kommunedirektørens vurdering og konklusjon.

Saken skal behandles i utvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet fredag formiddag. Det var Telemarksavisa som omtalte saken først.

LES OGSÅ: Hadia Tajik åpner opp om egen tro – og om hvorfor hun ikke finner tilhørighet i muslimske organisasjoner

Uenige i konklusjonen

Ungdom i Oppdrag (UIO) tilhører den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With a Mission (YWAM), og har avdelingen på ni ulike steder i Norge. I Skien driver de blant annet en såkalt Disippeltreningsskole (DTS), altså en bibelskole med et lengre utenlandsopphold i misjon.

– Vi er helt uenige i premisset for at vi ikke skal få støtte, sier Britt Solveig Spilde, leder for UIO Skien.

Hun bekrefter at UIO har et tradisjonelt syn på ekteskapet og avviser likekjønnet vigsel, men peker på at store deler av frikirkeligheten og den verdensvide kirke har samme ståsted. I tilsvaret til kommunen, påpeker UIO at også Den norske kirke anerkjenner dette som et legitimt ståsted, selv om de har åpnet for likekjønnet vigsel.

– Vi opplever dette som et forsøk på å begrense trosfriheten. Hvis dette gjennomføres, blir rommet trossamfunn får operere i veldig smalt her i Norge, sier Spilde.

Selv om UIO ikke aksepterer likekjønnet vigsel, er det ingenting som hindrer homofile i å delta i virksomheten deres, forklarer hun.

– I bunn og grunn kan alle engasjere seg på alle nivåer, sier Spilde.

– Men er det gitt at man kan ha lederposisjoner hvis man har en likekjønnet partner?

– Det er ikke gitt for noen. Alle som ønsker ansvarsposisjoner vil bli vurdert individuelt, sier hun.

Britt Solveig Spilde er leder for UiO Skien. Hun er helt uenige i premisset for at de ikke skal få støtte.
Britt Solveig Spilde er leder for UiO Skien. Hun er helt uenige i premisset for at de ikke skal få støtte. Foto: privat.

Er ikke medlemsorganisasjon

For å få refusjon må foreningene være «åpne for alle» ved at de er medlemsbaserte og har demokratisk valgte styrer, ifølge kommunedirektørens innstilling. Dette er en av årsakene til avslaget. UIO er organisert som en stiftelse og har ikke medlemmer med stemmerett.

– Selv om vi ikke har et årsmøte for medlemmer, er vi likevel en grasrotbevegelse, sier Spilde.

I tilsvaret til kommunen har UIO argumentert for at frivillige medarbeidere i UIO i praksis har stor påvirkning og stemmer demokratisk over avgjørelser, selv om de som stiftelse har et formelt styre på toppen.

Forsvarer avslaget

Kultursjef Guro Honningdal i Skien kommune forklarer at kriteriene for å få refundert VAR-avgift ble bestemt politisk tidligere i år. Kommunens administrasjon har vurdert søkerne ut fra disse kriteriene, som blant annet sier at tilskuddet kun gis til åpne, medlemsbaserte organisasjoner med aktiviteter innenfor kultur- og fritidsområdet i Skien.

– Vi tenker at Ungdom i Oppdrag ikke er åpne for allmennheten, slik som retningslinjene sier at de skal være, sier Honningdal.

– Hva har synet på ekteskap å gjøre med om man kan motta refusjon for avgifter?

– Det handler om hvorvidt de er åpne for alle, svarer Honningdal.

– Nesten alle frikirkesamfunn i Norge og i den verdensvide kirke deler UIO sitt syn på ekteskapet. Ville dere vurdert alle disse på samme måte?

– Det har vi ikke vurdert, og jeg vil ikke begi meg ut på å svare på det. Hvis de hadde søkt, ville vi behandlet søknaden som normalt.

Hun forklarer at kommuneadministrasjonen har bedt politikerne om å behandle saken, nettopp fordi administrasjonen er usikre på om kriteriene oppfylles av UIO. Det samme gjelder Frimurerlosjen, som også har fått avslag fordi de ikke oppfyller kriteriene til ordningen, sier hun.

– Begrenser religionsfriheten

På bakgrunn av svaret UIO har gitt til kommunen, mener gruppeleder Erik Næs i KrF Skien at UIO er en åpen organisasjon der alle er velkommen.

– Organisasjonen er grasrotstyrt med allmøter og lokal selvbestemmelse. De sier selv at alle, uavhengig av seksuell legning, er velkommen til å engasjere seg, sier han.

Han understreker at han selv mener at Norge har en god ekteskapslov som behandler homofile og heterofile på like premisser.

– Men det blir feil å bruke det en organisasjon mener om dette til å nekte den type støtte vi her snakker om. Det mener vi blir en begrensning av religionsfriheten. Det skal være lov å ha ulike meninger om ekteskap og samliv i vårt samfunn uten at det fører til forskjellsbehandling når det kommer til for eksempel støtte, sier Næs.

Kultursjef Guro Honningdal er uenig i at avslaget begrenser religionsfriheten.

– Etter min mening gjør det ikke det. Dette begrenser ingen mulighet til å utøve religionen sin. Jeg skjønner at dette blir en stor regning for UIO, men de har vært heldige som har fått dekket denne regningen i mange år, sier hun.

Stor del av omsetningen

Brit Solveig Spilde forteller at beløpet på 124.000 kroner er en stor del av omsetningen til UIO Skien.

– Er det en selvfølge at man skal få offentlig støtte uansett hva man mener?

– Nei, og det tar vi heller ikke for gitt. Men det bør være stort rom for hva man kan mene og fremdeles få støtte. Når vi er på lag med nesten alle kirkesamfunn om synet på ekteskapet, så blir det for smalt å si at grensa skal gå der, sier Spilde.

LES OGSÅ:

---

Ungdom i Oppdrag

  • Ungdom i Oppdrag (UIO) er norsk avdeling for den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM).
  • Visjonen deres er «Å kjenne Gud og gjøre ham kjent»
  • I Norge har UIO ni baser, samt permanent arbeid på ytterligere fire steder.
  • Ved begynnelsen av 2020 hadde UIO 150 utsendte langtidsmisjonærer til andre land. De hadde også 190 årlige studenter på disippeltreningsskoler (DTS).

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke