DEN NORSKE KIRKE:

Kirkerådet fornøyd med statsbudsjettet

Regjeringen viderefører tilskuddet til Den norske kirke. Kirkerådet hadde ikke håpet på noe mer.

– Den norske kirke gir en spesielt viktig infrastruktur over hele landet, spesielt nå i krisetider. At vi får penger til videre drift av folkekirken er verdifullt, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Onsdag la finansminister Jan Tore Sanner fram det første statsbudsjettet etter at den nye tros- og livssynsloven ble vedtatt tidligere i år.

– Budsjettforslaget som i dag er lagt fram er på samme nivå som for 2020, kompensert for pris- og lønnsendringer. Det er vi godt fornøyd med, sier Vad Nilsen.

Det var ikke knyttet ekstremt stor spenning til akkurat dette budsjettet, ifølge kirkerådsdirektøren.

– Vi er glad tilskuddet ligger på det nivået som har vært. Det følger opp den nye trossamfunnsloven, og gir oss forutsigbarhet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

70 millioner til gamle kirker

Fra før var det kjent at statsbudsjettet inneholder 70 millioner til sikring av gamle kirkebygg, der staten nå skal avlaste kommunene i arbeidet med vedlikehold av gamle og verneverdige kirker. Dette er et område der behovene er svært store.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å ta dette ansvaret, og avlaster kommunene med vedlikehold av gamle og verneverdige kirker. Det lover godt for utviklingen av et kirkebevaringsprogram i årene som kommer, og det er viktig at flertallet på Stortinget nå følger opp dette, sier Raaum.

Ikke øremerkede midler til diakoni

I statsbudsjettet for 2019 fikk Den norske kirke 14 millioner kroner øremerket til diakoni. Noe slikt får de ikke i år.

– Det hadde vært veldig hyggelig om KrF fortsatte en satsing på diakoni, som er noe vi selv har satset på, og som vi kan satse mye mer på, sier Vad Nilsen.

– Da vi fikk disse pengene for to år siden så vi at vi kunne bruke dem veldig utadrettet. De gikk rett ut i menighetene, og har skapt masse god diakoni, sier Raaum.

Den norske kirke kommer likevel til å fortsette satsingen på diakoni, presiserer Vad Nilsen.

Ny troslov trer i kraft

Den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven vil forenkle støtteordningen til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, og staten tar da over de kommunale utbetalingene til samfunnene. Støtten Den norske kirke får per medlem skal være utgangspunkt for støtten andre tros- og livssynssamfunn får. Tre lover som regulerte trossamfunnene blir nå til én.

• LES OGSÅ:

• Rødgrønne med krasse budsjettangrep – Frp varsler ryddesjau i forhandlingsdrama

• Ropstad skrur opp støtta til sårbare mødrer

• «Å haste igjennom en revidert diakoni-plan, gjør ikke rett mot diakonien»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke