Kirke

Ønsker skryt fra Ropstad

Norges Kristne Råd etterlyser offentlig ros fra barne- og familieministeren. Ropstad svarer at kirkene har gjort en kjempeviktig jobb.

– Vi opplever at kirkene gjennom hele koronatiden har vært på ballen, men vi synes at Kjell Ingolf Ropstad i for liten grad har vært med på å løfte fram kirkenes innsats, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR).

«Som statsråd med ansvar for kirke- og trossamfunn ønsker vi å synliggjøre for deg våre bidrag i denne krisen», skriver NKR i et åpent brev til barne- og familieminister Ropstad.

Mener det er viktig å synliggjøre kirkens innsats

Ifølge Hermansen stiller alle kirkene i NKR seg bak brevet.

– Vi ønsker å tydeliggjøre kirkenes ressurser og viktige samfunnsrolle, sier han.

Hermansen legger til at kirkene har bred kompetanse og meningsledere over hele landet som møter mennesker som har det krevende. Han sier det er viktig for NKR å synliggjøre kirkenes innsats i offentligheten, og han har forventning om at også statsråden bidrar til dette.

– Dette mener vi statsråden må legge merke til. Han må anerkjenne oss, og vi må ha en som står der sammen med oss.

Ropstad mener kirken er sentral bidragsyter

– Jeg er opptatt av at Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er helt sentrale bidragsytere i det norske samfunnet, sier Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

Ifølge Ropstad er tros- og livssynssamfunn er en «samfunnsskapende kraft som utgjør en viktig del av sivilsamfunnet og frivilligheten». Han legger til at kirkene også har vært viktige støttespillere under koronapandemiene:

– Dette har jeg formidlet under regjeringens pressekonferanse allerede i mai, sier Ropstad.

Han sier at han også har hatt møter med NKR og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke, i tillegg til møter med Den norske kirkes ledelse.

Berømmer trossamfunn for «omstillingsevne og kreativitet»

– Samtidig har jeg forståelse for at kirker og menigheter opplever den tiden vi er inne i, som krevende, sier Ropstad.

Han viser til at koronapandemien legger begrensninger på muligheten til å avholde gudstjenester, religiøse møter og andre aktiviteter i tros- og livssynssamfunn.

– Jeg vil berømme Den norske kirke, andre tros- og livssynssamfunn, og menigheter rundt omkring i landet, for omstillingsevne og kreativitet i møte med disse begrensningene.

Han sier også at organisasjonene og samfunnene har vært viktige kanaler for videreformidling av råd og informasjon om smittevern.

– Pandemien er dessverre ikke over, og det vil være behov for tros- og livssynssamfunnenes innsats også i månedene som kommer.

Les mer fra Norges Kristne råd og Erhard Hermansen:

• «Covid-19 har skjøvet flyktningene nedover på lista over nyhetsaktuelle temaer de siste månedene.»

• «Vi må være bevisste vår egen fremmedfrykt – i oss selv så vel som i våre menigheter: I norske kirker skal alle få puste.»

---

Norges Kristne Råd

  • Norges Kristne Råd er et økumenisk råd for kristne trossamfunn i Norge. Rådet er tverrkirkelig, og består av 22 medlemssamfunn og 9 observatører (2020).
  • Rådets målsetting er å fremme økumenisk samarbeid lokalt og nasjonalt, være et forum for opinionsdannelse overfor myndigheter og offentlighet og å sikre trossamfunnenes rettigheter og arbeidsmuligheter i samfunnet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke