Kirke

Presten i Kautokeino snakker ut etter kritikken av konfirmasjonsgudstjeneste

Det holder ikke bare å snakke om Guds kjærlighet, vi må også snakke om Guds dom, mener soknepresten som advarte konfirmanter mot homofili, abort og kjønnsskifte.

– Det er en god sak å kjempe for ufødte barns liv. Vi må ha barnets perspektiv, hvis ikke får vi et veldig brutalt samfunn, sier Bjarne Gustad, sokneprest i Kautokeino til Vårt Land.

Likekjønnet ekteskap er imot Guds skaperordning, og kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover», sa soknepresten til konfirmantene i Maze kirke i Kautokeino kommune. Det ble det bråk av.

Blant annet har lege Marit Karlsen tatt avstand Gaustads preken og flere av foreldrene har reagert på talen, ifølge NRK.

Biskopen beklager

Fredag sendte biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, ut en pressemelding hvor han beklager overfor konfirmantene.

– Jeg tar avstand fra budskapet presten kom med i gudstjenesten, det er ikke i tråd med hva kirken står for. Jeg vil beklage overfor konfirmantene og deres familier og gjester, sier biskopen ifølge pressemeldingen.

Da Vårt Land snakket med han torsdag gikk han ikke like langt i kritikken.

– Vi skal absolutt ikke bagatellisere at vi mennesker ikke alltid lever i tråd med Guds ord. Men Bjarne Gustad kommer med noen konkretiseringer som blir problematiske. Hvis vi blir for konkrete, er det fare for at vi dømmer andre mer enn oss selv, sa han til Vårt Land torsdag.

– Kan ikke beklage Guds ord

Gustad selv tar ikke beklagelsen fra biskopen så tungt.

– Man kan ikke beklage Guds ord. Det går ikke an. Det står fast. Gud er uforandelig og evig, sier han til Vårt Land fredag ettermiddag.

– Hva tenker du om at biskopen beklaga på dine vegne?

– Det må stå for hans egen regning. Det forstår jeg ingen ting av. Det handler nok om sårede følelser og sånne ting, sier han.

Selve prekenen var tidligere tilgjengelig på Youtube, men er nå slettet. VG skriver at det var Guovdageainnu Lagasradio som hadde filmet gudstjenesten for menighetsrådet.

– Guds dom må med

Vårt Land har gjort et lengre intervju med Gustad om kritikken som har kommet i ettertid av konfirmasjonsgudstjenesten. Gustad selv mener man må snakke både om Guds kjærlighet, og om Guds lover.

– Jeg prøver å formidle Guds nåde og kjærlighet, men Guds dom hører også med. Det er kanskje ikke så populært, men vi forkynner både lov og evangelium. Når Guds dom forkynnes, kommer evangeliet og frelsen veldig tydelig fram som frigjørende. Det er sprengkraft i det å forkynne hele Guds råd.

– Hva tenker du om at biskopen ber deg om å formidle «det glade budskapet om Jesus»?

– Jeg er jo veldig opptatt av det, det er det som er drivkraften. Jeg vet ikke om biskopen har lest hele prekenen.

Støtte i den samiske befolkningen

Menigheten han tilhører har en sterk konservativ kristen arv, ifølge Gustad.

– Vi har en levende læstadiansk forsamling i vår menighet og generelt i befolkningen.

– Opplever du å få støtte for disse synspunktene, om likekjønnet ekteskap, kjønnsskifte og abort?

– Jeg opplever at jeg har ganske stor støtte blant den samiske befolkningen her i bygda. Men det finnes også kritiske røster. De fleste sier jo ingenting.

– Vil du at alle skal føle seg velkommen på dine gudstjenester?

– Ja, selvfølgelig. Alle er velkommen, og Gud elsker alle mennesker. Men når man forkynner Guds ord må man også ta med de alvorlige sidene. Når jeg blir klassifisert til å være mørkemann, så syns jeg jo det er artig språkbruk, men det er ikke særlig treffende.

Ikke redd for å bli uthengt

Gustad mener mange prester i Den norske kirke er blitt «for feige».

– Det er lett å forstå, fordi det kan være ubehagelig å bli uthengt i lokalpressen. Jeg kan trøste med det at det er ille den første gangen, og man blir redd og skremt, men det går over. Tordentale blir det kalt, men det er jo bare Guds ord.

Gir man seg selv munnkurv, har man sviktet ordinasjonskravet, mener Gustad.

– Det er ganske alvorlig. Vi kan ikke bare forkynne det som klør i øret, det som høres godt ut. Det må svi litt av og til.

Ikke mandat til å påvirke presten

Menighetsrådsleder Ellen Aina Eira reagerer på at soknepresten valgte å holde en slik preken akkurat i en konfirmasjonsgudstjeneste.

– Jeg har respekt for at han formidler Bibelens budskap på sin måte. Men konfirmantene er ungdommer i en sårbar alder, da tenker jeg det er viktig at kirken er inkluderende, sier Eira.

Hun understreker likevel at menighetsrådet ikke har mandat til å påvirke hva presten sier i prekenen.

LES MER: Sokneprest sa til konfirmanter at kjønnsskifte og abort var «ugudelig»

LES OGSÅ:

«Dnk legitimerer kvinnediskriminering»

Mikael Bruun: Nei, vi er ikke imot kvinner

Elise Kruse: «Vi kan lære mye av de menighetsmedlemmene som blir - selv når de er uenig med presten»

---

Fakta:

---

Håkon Vatnar Olsen

Torgeir Holljen Thon

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke