KRAFTIG SIGNAL:

Øystein Gjerme om ny pastoroppsigelse i Hillsong: – Et kraftig signal

Oppsigelsene til Hillsong-pastorene i Drammen viser at ting ikke er som det burde være, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelen.

– Det er selvsagt negativt når samarbeidsproblemer gjør at folk trekker seg fra vervene sine. Men jeg kjenner ikke detaljene. De må Hillsong gjøre rede for selv, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd.

Onsdag ble det kjent at Alexander og Kamilla Botn trekker seg fra rollene sine som pastorer i Hillsong Drammen. Årsaken er «mangel på tillit til måten Hillsong Norway ledes på», ifølge et innlegg de har skrevet på Instagram og Facebook.

Hillsong Norge ledes av hovedpastorene Jostein og Brit Krogedal.

I tillegg til pastorparet Botn, har også det pastorale teamet i Drammen, som består av ni personer, trukket seg fra vervene sine. For to uker siden ble det kjent at David og Jenny Hasseløy har sagt opp som pastorer i Hillsong Oslo.

– Hillsong er attraktiv for unge mennesker, men det må være godt for folk å være der over tid. Her må det gjøres evalueringer, og det er jeg sikker på at Hillsong vil gjøre, sier Gjerme.

LES OGSÅ: Kilder til Vårt Land: – Krogedals ledelse av Hillsong er blant årsakene til Hasseløys oppsigelse

Skal kontakte Krogedal

Han forteller at Pinsebevegelsen i Norge har et meklingsråd og et etisk råd som er tilgjengelige for å hjelpe lokalmenigheter når det oppstår konflikter og uenighet internt.

– Vi vil helst hjelpe før det går så langt som dette. Men det kan bare skje etter invitasjon fra den lokale menigheten. I dette tilfellet kan jeg ikke uttale meg om vi har blitt invitert, sier Gjerme.

Han forteller at han kommer til å kontakte Jostein Krogedal.

– Hva vil du spørre om?

– Som pastor i Pinsebevegelsen er jeg kollega med Krogedal, og dette angår oss alle. Det er ikke en ønsket situasjon, verken for ham, Hillsong eller de involverte. Vi er her for å hjelpe hverandre å se klarere, lede med ansvar og lære.

At pastorparet Botn trekker seg er et «kraftig signal», sier Gjerme.

– Det er et signal om at ting ikke er som det skal være. Men hva som ligger til grunn, det må Hillsong uttale seg om.

Varsler mot Krogedal

I januar i fjor ble det kjent at Hillsong Norges hovedpastor Jostein Krogedal hadde fått en rekke varsler mot seg. På grunn av dette fikk Krogedal en tilbaketrukket rolle for en periode, men september samme år var Krogedal tilbake for fullt. Den gang uttalte Hillsongs styreleder Rune Sørbø at de hadde hatt en «grundig behandling og prosess» av varslene.

– Er det grunn til å stille spørsmål ved om Hillsong har hatt en god nok prosess rundt behandlingen av varslene, Øystein Gjerme?

– Ut fra den informasjonen jeg har fått, mener jeg at de stort sett har håndtert dette på en bra måte. Men det som skjer nå gjør at Hillsong Norway må vurdere om de har tatt tilstrekkelig tak i tematikken.

– Hva har du fått vite om behandlingen av varslene?

– Jeg vet hvilke eksterne ledere som har vært involvert for å hjelpe prosessen. Før jeg tiltrådte som leder for Pinsebevegelsen i januar, fikk jeg en muntlig redegjørelse fra Krogedal og ulike lokasjonspastorer i Hillsong, sier Gjerme.

Står på sidelinjen

Hillsong er et internasjonalt kirkesamfunn med et moderne uttrykk som særlig retter seg mot unge. Selv om Hillsong Norway er del av Pinsebevegelsen i Norge, har de en egen organisasjonsstruktur og ledes fra Australia. Sammenliknet med Pinsebevegelsen i Norge, er internasjonale Hillsong «gigantiske», og har store ressurser, påpeker Gjerme.

– Vi i Pinsebevegelsen står på sidelinjen av det som skjer i Hillsong. Dermed er det naturlig at interne anliggender håndteres av dem selv.

– Er det et problem at Hillsong har en egen organisasjonsstruktur?

– Noen få pinsemenigheter i Norge er tilknyttet internasjonale overbygninger, slik som Hillsong. Det er til tider uklart for oss i Norge i hvor stor grad de internasjonale overbygningene blir involvert i situasjoner som handler om konflikt, uenighet og etiske spørsmål.

Tilhører gullrekka

Alexander Botn er en profilert leder og forkynner i Pinsebevegelsen. Gjerme beskriver ham som en drivende dyktig forkynner, med sunn teologi som relaterer godt til samtidskulturen.

– Han tilhører gullrekka blant pinsepastorer i Norge. Vi er stolte av Alexander og Kamilla og alle som har hatt frivillige lederansvar i Hillsong Drammen, og håper de har kraft og mot til å ta på seg ansvar i fremtiden også, sier Gjerme.

Etter at artikkelen først ble publisert, har Hillsong invitert Pinsebevegelsen til å involvere seg i situasjonen. Dette bekrefter Øystein Gjerme til Vårt Land.

LES MER:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke