Kirke

Den norske kirke klaget inn til Datatilsynet

Over 100.000 udøpte barn står registrert som tilhørende Den norske kirke. Ordningen bryter EUs personvernforordning, mener Human-Etisk Forbund. På vegne av åtte berørte personer har de klaget saken inn til Datatilsynet.

– Barna mine må selv få lov til å bestemme om de vil være tilhørende Den norske kirke eller ikke. Kirken kan ikke ta seg til rette og registrere dem uten å spørre oss om lov, sier «Gro».

Tobarnsmoren er hverken døpt eller konfirmert i Den norske kirke (Dnk), og deler heller ikke trosgrunnlaget deres. Likevel er begge barna hennes blitt registrert som tilhørende kirken, uten at foreldrene har gitt sitt samtykke eller er blitt informert om det. Registreringen skjedde da barna ble født, i henholdsvis 2015 og 2018.

I Dnk er det kun dåp som gir medlemskap, men i årevis har staten pålagt kirken å føre register også over såkalte «tilhørige». Nyfødte som har minst én forelder med medlemskap i Dnk, regnes som tilhørende kirken fram til fylte 18 år – med mindre de meldes ut.

Gjennom tilgang til Folkeregisteret har Dnk fått beskjed hver gang et medlem har fått barn. 1. oktober 2018 mistet imidlertid kirken tilgangen til Folkeregisteret da ny folkeregisterlov trådte i kraft. Dermed er tilhørighetsordningen under utfasing.

Men fortsatt står om lag 119.000 barn født før 1. oktober 2018 i kirkens tilhørighetsregister, selv om de ikke er døpt, ifølge Kirkerådets tall fra desember 2019.

Registreringen av udøpte bryter med EUs personvernforordning, mener HEF. På vegne av åtte berørte personer har de derfor klaget inn kirken inn til Datatilsynet. Fordi mange mindreårige er omfattet av saken, og fordi den dreier seg om lagring av sensitiv personinformasjon, omtaler HEF den påståtte overtredelsen som «særlig grov».

– Kirken er tidligere blitt varslet om saken av oss, men har ikke ryddet opp. Derfor har vi brakt saken inn for Datatilsynet, sier Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal­ sjef i Human-Etisk Forbund (HEF).

Fikk reklame i posten

«Gro» er blant de berørte HEF fører saken på vegne av. Fordi hun er ansatt i en kommunal stilling som innebærer samarbeid med den lokale kirken, ønsker hun å være anonym. I hennes tilfelle ble barna registrert som tilhørende Dnk, fordi mannen var medlem. Men det viste seg også at hun selv var medlem, selv om hun tre ganger tidligere hadde forsøkt å melde seg ut av kirken, hevder hun.

Mistanken om at barna var registrert fikk hun da invitasjoner fra kirken etter hvert kom i posten.

– Vi fikk reklame om dåp og andre aktiviteter for målgruppen. Jeg tok derfor kontakt med kirken og fikk bekreftet at de var «tilhørige».

«Gro» fikk barna slettet fra registeret, men skaden har allerede skjedd, mener hun:

– At kirken har sendt oss reklame mener jeg er misbruk av personopplysninger, sier hun som også reagerer på at det yngste barnet ble registrert etter at Dnks tilgang til Folkeregisteret opphørte.

Kraftig protest

Som Vårt Land tidligere har omtalt sendte HEF et brev til Dnk i juni i fjor for å få kirken til å revurdere sin praksis. I brevet krevde HEF at tilhørighetsregisteret slettes, eller at Dnk aktivt innhenter samtykke fra alle foreldre for å forsikre seg om at det er greit for dem at barna står oppført i disse registrene. De varslet også at de ville vurdere å melde Dnk til Datatilsynet.

Klagen til Datatilsynet sendte HEF i februar i år, men først i juli ble den kjent på nettsiden til HEF. Ankepunktene til HEF er som før. De mener Dnk bryter GDPR på to punkter ved å holde på registeret:

• De lagrer personopplysninger fra Folkeregisteret, uten å ha informert barnets foresatte.

• De har dessuten ikke innhentet foreldrenes samtykke til registreringen av barnet.

Helgestad sier at HEF gjerne skulle ha sluppet å sende inn klagesaken.

– Men vi ser jo dessverre at ingen andre, heller ikke kirken selv, gjør noe for å ivareta trosfriheten, organisasjonsfriheten og personvernet til de registrerte udøpte barna og foreldrene deres. Når kirken samtidig har registrert barn av HEF-medlemmer bak foreldrenes rygg, har vi ikke noe annet valg enn å protestere så kraftig som vi klarer, i håp om at det blir slutt på lovbruddene snart, sier han.

Til behandling

I Kirkerådet regner de med at Datatilsynet tar kontakt med dem om klagen, «og da vil vi selvfølgelig følge opp fra vår side», skriver Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet i en e-post til Vårt Land.

På spørsmål om Kirkerådet mener barnas personvern er ivaretatt ved å opprettholde registeret, samt om det er aktuelt å slette det, svarer hun at de «gir ingen flere kommentarer» knyttet til saken nå.

Hos Datatilsynet er klagesaken fra HEF fortsatt til behandling.

– Human-Etisk Forbund har pekt på flere problemstillinger i sin klage som omhandler et stort antall mindreårige, og Datatilsynet er nå i prosessen med å vurdere disse grundig, uttaler juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Anders Sæve Obrestad.

LES MER:

Datatilsynet vil ikke tillate meldinger om nyfødte

HEF anklager Dnk for å bryte loven

Human-Etisk forbund kan miste millionstøtte til konfirmasjon

---

Tilhørige

  • Inntil 1. oktober 2018 ble udøpte barn der minst én av foreldrene var medlem i Den norske kirke automatisk registrert i tilhørighetsregisteret til Den norske kirke.
  • Barna ble registrert som tilhørige til de var 18 år, og forsvant da ut av registeret hvis de da ikke lot seg døpe.
  • Ordningen ble avviklet i 1. oktober 2018, og tilhørighetsregisteret er under utfasing. Rundt 130. 000 barn som ennå ikke er fylt 18 år og som er født før 1. oktober 2018, er likevel oppført i registeret.
  • Det er disse 130.000 barna Human-Etisk Forbund mener Den norske kirke enten må slette fra sine registre, eller kontakte for å be om samtykke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke